Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Abdomen AB

"Bolaget skall bedriva nedanstående och därmed förenlig verksamhet.Sjukvård och medicinsk konsultverksamhet. Äga och driva sjukvårdsinrättningar. Forskning och utbildning inom det medicinska området. Konsultverksamhet inom området planera och bygga sjukvårdsinrättningar.Äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556938-4513
Företagsform: Aktiebolag