Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB I Lamberg Consulting

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, projektledning och utbildning, forskning och utveckling inom läkemedel och livsmedel, äga och förvalta värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556958-1670
Företagsform: Aktiebolag