Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A Wahrer Consulting AB

"Bolaget skall idka management consulting rörande företagsledning och organisation, management consulting inom bygg- och fastighetsrelaterade områden, handel med exploateringsfastigheter samt handel med fast egendom och värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult
Org.nr: 556926-6637
Företagsform: Aktiebolag