Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Acinnameb Holding AB

"Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom de under a)-h) nedan angivna branscherna, bedriva handel med värdepapper och finansiella tillgångar samt därtill att genom hel- och delägda företag: a) konsultverksamhet främst inom ekonomi b) ekonomisk rådgivning, c) finansiell verksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse respektive lagen om kreditaktiebolag) d) personaluthyrning, e) detaljhandel med främst kläder, f) reklambyråverksamhet med grafisk formgivning, g) tillverkning samt utveckling av databaserade affärslösningar. h) utbildningsverksamhet, samt till nu nämnda branscher bedriva förenlig verksamhet."
Org.nr: 556838-7640
Företagsform: Aktiebolag