Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Lund

A-Ö Support AB
Org.nr: 556810-7527
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, konsulttjänster, utbildning, evenemang, supportfunktioner för mindre företag, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
A.I. Applied Investment AB
Org.nr: 556819-5605
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom inköpsutveckling, rådgivning, utbildning och investeringar i företag under utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper.
A.Öjehagen AB
Org.nr: 556949-3595
Bolaget skall bedriva psykoterapi, föreläsningar och projektutvärderingar uppdrag mot socialstyrelsens riktlinjearbete om missbruksberoende, främst genomgång av studier, att skriva och granska texter, att deltaga i semin ...
AB Blomgård Hälsa
Org.nr: 556778-8988
Bolaget ska bedriva öppen hälso- och sjukvård, medicinsk och psykosocial rådgivning. Handel med värdepapper. Konsultation inom företagshälsovård, friskvård, idrottsmedicin samt handel med utrustning till nämnda verksamhe ...
AB ProVerso
Org.nr: 556678-8260
Bolaget skall bedriva försäljning av sjukvårdsartiklar och kroppsvårdsprodukter, rekrytering och uthyrning av personal, hälsoreseverksamhet, kroppsbehandlingar, rådgivning och förmedling av medicinsk vård och behandling ...
Academic Medical Group AB
Org.nr: 556965-9823
Bolaget skall direkt eller indirekt förmedla och bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis genom medicinsk on-line förmedling och rådgivning, bedriva medicinsk utbildning, tillhandahå ...
Acinnameb Holding AB
Org.nr: 556838-7640
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom de under a)-h) nedan angivna branscherna, bedriva handel med värdepapper och finansiella tillgångar samt därtill att genom hel- och delägda företag: a ...
Adalta AB
Org.nr: 556842-6984
Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, försäkrings- och pensionsfrågor och ekonomisk rådgivning, samt förlagsverksamhet.
Adbus Affärspartner AB
Org.nr: 556851-3328
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomisk redovisning och rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Addsome Communication AB
Org.nr: 556877-7964
Kärnverksamhet: konsultverksamhet inom ramen för kommunikation, grafisk design och strategi. Projektledning, copywriting redaktionellt arbete, strategisk rådgivning. Medicinsk rådgivning inom radiologi.
Adicto AB
Org.nr: 556658-2507
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, marknadsrådgivning, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Adsensus Investment Society ek. för.
Org.nr: 769629-9697
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - bedriva handel med värdepapper med syfte att långsiktigt öka värdet av medlemmarnas ägande i föreningen. - generera årlig avkastning ...
Agile Quality AB
Org.nr: 559003-0903
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult- och programvarulösningar och import inom områdena informationsteknologi, måltidskunskap och livsvetenskap, import och lagring av vin och därmed förenlig verksamhet, jur ...
Aktiebolaget ROSTUR
Org.nr: 556315-4987
Bolaget skall bedriva skatte- och privatekonomisk rådgivning, författarverksamhet inom området, försäljning av litteratur samt värdepappershantering och med dessa verksamheter förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Temporale
Org.nr: 556384-2375
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom ekonomisk och juridisk rådgivning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Aleios AB
Org.nr: 556684-1010
Föremålet för bolagets verksamhet är strategisk och finansiell rådgivning, investeringar i värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förnelig verksamhet.
Alfa Action AB
Org.nr: 556605-1040
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, konsultverksamhet, undervisning i ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
AM e-Consulting AB
Org.nr: 556615-2087
Bolaget skall förmedla och bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom hälso- och sjukvård, företrädesvis genom medicinsk on-line förmedling och rådgivning, bedriva medicinsk utbildning, tillhandahålla managementtjänster ...
Amelyx AB
Org.nr: 559019-8593
Konsultverksamhet: Läkararbete, Filosofisk rådgivning och analys, föredrag inom områdena medicin och filosofi. Produktion och försäljning av böcker: Skönlitteratur, barnlitteratur, facklitteratur. Organisering av kursver ...
Astrad AB
Org.nr: 556617-6912
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronik, mätteknik och data samt rådgivning inom patent, varumärkeshantering och certifiering jämte därmed förenlig verksamhet.