Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Lund

Mats Fridell Psykologkonsult AB
Org.nr: 556287-0690
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation, behandling'rådgivning samt forskning inom psykologi, psykiatri och organisationsutveckling samt därmed förenlig utveckling av datorprogram och rutiner, kapitalförvaltning s ...
Medetect AB
Org.nr: 556757-9833
Bolagets verksamhet kommer att vara ett kunskapsföretag med konsultverksamhet inom det medicinska området. Specifikt kommer vi att erbjuda läkemedelsföretag tjänster för rådgivning och analys i samband med utvärderingen ...
Medlingsbolaget i Skåne AB
Org.nr: 556974-0599
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet som medling, utredningar, stödsamtal, rådgivning inom offentlig och privat verksamhet. Med utredningar avses familjerättsliga utredningar åt kommuner såsom vårdnads-, boende- och umg ...
Megasocial AB
Org.nr: 556794-7527
Bolagets verksamhet ska vara föreläsningar, coaching, rådgivning, investeringsverksamhet, PR-konsult, Webprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Melbye Invest AB
Org.nr: 556760-5224
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning av värdepapper samt konsultverksamhet inom finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Melion Consulting HB
Org.nr: 969767-6436
Tjänster inom HR- och organisationsutvecklingsområdet genom företagsanpassade lösningar och konsultativ rådgivning. Utbildning, bemanningslösningar och därmed förenlig verksamhet.
Mind & Action Sweden AB
Org.nr: 556937-9836
Bolaget skall bedriva: A. Psykoterapier (individuell och i grupp) konsultation och rådgivning. Dessa tjänster utgör sjukvård är momsfria. B. Psykologbedömning (personlighets utredning) och neuropsykologiska utredningar. ...
miThings AB
Org.nr: 556954-2268
Mjukvaruutveckling, utredningsarbete, ledning och rådgivning framför allt baserat på mobila teknologier, kopplat till tjänste-, affärs-, och produktutveckling, främst inom området "saker" kopplade till internet.
MJK TEKNIK HB
Org.nr: 916768-6733
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER SAMT RÅDGIVNING INOM TEKNIKBRANSCHEN.
MYSIGMA AB
Org.nr: 556680-3101
Bolaget ska bedriva marknadsrelaterad rådgivning, handel med värdepapper och solskyddsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
MYSIGMA Holding AB
Org.nr: 556934-7387
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva marknadsrelaterad rådgivning inom områden kapitalrationalisering och organisationsutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
MYSIGMA Interim Management AB
Org.nr: 556848-6350
Bolaget skall bedriva marknadsrelaterad rådgivning inom området kapitalrationalisering och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
NBN Konsult Bertil Nilsson AB
Org.nr: 556541-9560
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
NEPALEXPERTEN HB
Org.nr: 969758-9761
Konsulttjänster relaterade till Nepal, såsom föreläsningar, information, rådgivning, affärskontakter, biståndskontakter, analyser etc.
Nils Göran Konsult AB
Org.nr: 556752-1983
Företagskonsultverksamhet, affärsutveckling och rådgivning.
NLA Sweden AB
Org.nr: 556927-6834
Aktiebolaget ska bedriva import och handel med sportflygplan och flygplanstillbehör samt reparation och underhåll av flygplan och flygplanstillbehör och förmedling och uthyrning av flygplan, även utbilding och rådgivning ...
NORDECONSULT Sweden AB
Org.nr: 556698-7573
Verksamheten kommer att bestå av rådgivning om miljöfrågor för företag och myndigheter framförallt i de nordiska länderna och inkluderar även rådgivning om finansieringsmöjligheter för projekt inom EU:s forsknings- och m ...
Nordic Avenue Group AB
Org.nr: 556931-4924
Bolaget skall arbeta med rådgivning, verksamhetsutveckling, utveckla bolag och människor samt äga och förvalta fast och lös egendom.
NY Consulting AB
Org.nr: 556963-3893
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom affärsutveckling, försäljningsoptimering, marknadsförings- och kommunikationstjänster för kunskapsintensiva bolag samt därmed förenlig verksamhet.
onvega AB
Org.nr: 556811-6981
Aktiebolaget ska bedriva programvaruteknik genom skiktning och harmonisera stora uppgifter, Plats-baserad lösning, Information Transport Solutions (ITS), Teknisk rådgivning, utbildningsverksamhet och därmed förenlig verk ...