Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Lund

Klette Juridik AB
Org.nr: 556754-2286
Aktiebolagets ska bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Klöver Ess Finanskonsult Sven Ove Nilsson AB
Org.nr: 556335-3951
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom finansiell planering, rådgivning i förmögenhetsfrågor, kapitalplacering, försäkring och företagsöverlåtelser, driva handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta ...
L Wallsten AB
Org.nr: 556934-1919
Skönhetsvård, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, bedriva byggverksamhet, utbildning och kurser inom skönhetsvård samt bedriva catering. Bedriva ekonomisk rådgivning.
Labjoy AB
Org.nr: 556918-5845
Konsultverksamhet av laboratorietekniska tjänster såsom cell- och molekylärbiologiskt, biokemiskt och histologiskt arbete, planering och inredning av laboratoriemiljöer, processutveckling, rådgivning och facilitering av ...
Lanke Industries AB
Org.nr: 556791-4899
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och telekommunikation, utveckling och underhåll av webbportaler, mjukvaruutveckling, kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Verksa ...
Lars Arkander AB
Org.nr: 556352-9030
Bolaget skall bedriva psykologisk rådgivning och behandling. Bolaget skall också bedriva konsultuppdrag inom ledar- och organisationsutveckling samt utbildningsuppdrag inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Lennart Atteryd AB
Org.nr: 556515-7319
Föremålet för bolagets verksamhet är juridisk rådgivning, utveckling och förvaltning av fastigheter, båttransporter, båtuthyrning, dykservice, utgivning av böcker, import inom båt- och dykbranschen samt förvaltning av vä ...
Liberum Consulting AB
Org.nr: 556958-0896
Psykologisk behandling, mottagning, konsultation, utbildning, handledning, krishantering, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
LifeWise AB
Org.nr: 556710-6272
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, ekonomi, information, coaching, rådgivning, utbildning, rekrytering, omställning, rehabilitering samt tjänster och produkter för hälsa och välbefinn ...
Light Makes Us AB
Org.nr: 559012-0761
- Erbjuda tjänster, rådgivning, träning, konsultverksamhet inom informationsteknologi, web-utveckling, data-analys, artificiell intelligens, maskinlärning och därmed förenlig verksamhet - Erbjuda tjänster för kundförvärv ...
Linton & Wahlgren AB
Org.nr: 559038-9796
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands tillhandahålla affärsjuridisk, offentlig upphandling och annan juridisk och strategisk rådgivning samt ...
Louise Bringselius AB
Org.nr: 559030-0652
Föreläsningar, rådgivning, författande och forskning inom forskningsfälten organisation, förvaltning och vetenskapsfilosofi.
Louise Wester AB
Org.nr: 556835-6066
Bolaget ska arbeta med kommunikationsstöd till chefer, specialister och organisationer inom diverse verksamheter på strategisk, handledande, planerande och exekverande ('produktionutförande) nivå. Verksamheten innefattar ...
Lund University Bioscience AB
Org.nr: 556725-5608
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration, att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk ...
Lundgren & Hagren AB
Org.nr: 556832-8719
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom finansiell verksamhet, information och media samt bedriva föredrags- och litterär verksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också tillhanda ...
Lyrebird Analytics AB
Org.nr: 556985-1347
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av och rådgivning omkring analysarbete, informationsinhämtning, business intelligence, affärs- och organisationsutveckling och konsultation gällande researcharbete, samt handel med vä ...
M-B Winberg & AB
Org.nr: 556663-3375
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva öppen hälso- och sjukvård i form av psykoterapi, psykoanalys samt arkitekturverksamhet och designverksamhet i Sverige såväl som i utlandet. Interaktion mellan psykologi oc ...
Magbaleo AB
Org.nr: 556583-1152
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom, rådgivning i företagsekonomiska frågor samt därmed förenlig verksamhet. Finansiella tjänster, som investeringsrådgivnin ...
Mandella Management AB
Org.nr: 556979-8597
Bolaget skall bedriva teknisk rådgivning, verksamhetsutveckling och coachning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva handel med produkter för hushåll, hälsa och skönhet samt därmed förenlig verksamhet. Bo ...
MANO Klinik för hand och andra ortopediska sjukdomar HB
Org.nr: 969718-4019
Behandling av ortopediska och allmänmedicinska sjukdomar, medicinsk rådgivning, föreläsningsverksamhet, medicinska uppfinningar, omvårdnad, hälsokontroller, invaliditetsbedömningar, försäljning av medicinska hjälpmedel o ...