Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Anderod Bygg AB
Org.nr: 556989-4370
Bolaget ska bedriva försäljning av material och tjänster inom byggrelaterade områden samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Kristoffersson Utveckling AB
Org.nr: 556536-4824
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende forskning, utveckling och utbildning med inriktning på byggnadsekonomi speciellt lednings- och informationsteknik. Bedriva handel med värdepapper såsom aktier, obligatione ...
Anders Nyman Consulting AB
Org.nr: 556777-9888
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom managementområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Andjoy AB
Org.nr: 559022-9968
Företaget ska syssla med investering och drift av fastigheter för uthyrning och hotellverksamhet samt därtill hörande kringaktiviteter, såsom event och restaurangverksamhet.
Andreas Nilsson Konsult AB
Org.nr: 556815-2275
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med konsulttjänster inom IT, telekommunikation, verksamhets- och systemutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Androgon AB
Org.nr: 556403-4113
Bolaget skall bedriva försäljning av företagsekonomisk rådgivning, uthyrning och leasing av racerbilar, veteranbilar och husbilar, handel med och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom jämte därm ...
Angerboda AB
Org.nr: 556737-4771
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom finans, ekonomi och juridik, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anima AB
Org.nr: 559017-5559
Bolaget skall utveckla och sälja smarta och uppkopplade klockor, hemelektronikprodukter och stödjande it-system samt därmed förenlig verksamhet.
Anliba Konsult AB
Org.nr: 559030-0736
Äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling och management samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Backaliden Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556879-4282
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik- verksamhet, rehabilitering, friskvård, coaching och konsult- verksamhet inom fysträning samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenl ...
Anna Belfrage Creative Consulting AB
Org.nr: 559003-6439
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av ägarens litterära verk, inklusive spin-offer. Dessutom bedrivs även konsultverksamhet inom management, strategisk utveckling och ekonomi.
Anna Eriksson Konsult AB
Org.nr: 556954-3662
Bolagets verksamhet ska utgöras av fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, förmedling av fast och lös egendom, fastighetsförvaltning, uthyrning av bostad och kontor butik, f ...
Anna Westesson PR & Consulting AB
Org.nr: 556925-0417
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR, projektledning och marknadsföring.
Annika Isacsson AB
Org.nr: 556833-5334
Bolaget ska driva utvecklingsorienterade tjänster inom ledarskap, coaching, kommunikation och verksamhetsutveckling, äga och utveckla rörelsedrivande företag samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig ...
Anowa Fastigheter AB
Org.nr: 556863-6475
Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AnSaCo AB
Org.nr: 556979-1295
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, telekom och management,äga och förvalta fast och lös egendom, import och försäljning av hård- och mjukvara, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AO konsult AB
Org.nr: 556996-1781
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning och handel med aktier och premieobligationer.
Aperium AB
Org.nr: 556596-4169
Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet, uthyrning av personal, partihandel med vattenreningsutrustning, konsultverksamhet vattenteknologi. Förvärv av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
APLAUD HB
Org.nr: 969761-2415
Utbildning i offentlig förvaltning samt information och kommunikationsuppdrag i näringslivet.
Apparans Sweden Account AB
Org.nr: 556912-4927
Bolaget ska erbjuda kvalificerad redovisningsbyrå och konsult- tjänster inom ekonomi och redovisning till egenanställda samt till mindre och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.