Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Collea AB
Org.nr: 556997-6946
Verksamheten består i att lämna personaladministrativa tjänster med tonvikt på pensionsförsäkrings- och arbetsrättsliga frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Comela Change Management AB
Org.nr: 556810-2015
Bolaget ska driva verksamhet inom Change Management och därmed förenlig verksamhet.
Communicativa AB
Org.nr: 556683-2472
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- organisation, företagsledning, administration och personal- utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Community Network Öresund AB
Org.nr: 556815-6391
Bolaget ska bedirva uthyrning av kontorslokaler till företag inom reklambranschen samt bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring.
Conartim HB
Org.nr: 969771-3833
Bolaget ska bedriva konstverksamhet, samt konsultverksamhet inom teknik och företagsorganisation.
Concieo Consulting AB
Org.nr: 556666-6375
Bolaget ska primärt bedriva konsultverksamhet inom Organisation & ledning,försäljning och marknadsföring inom IT- och telekombranschen. I tillägg kommer försälning av skönhets- och hudvårdsprodukter att ske samt handel m ...
Conda Tech AB
Org.nr: 556909-2157
Bolaget skall bedriva konsultation, försäljning och utveckling av produkter inom betong- och golvspackelformuleringar samt därmed förenlig verksamhet.
Confidera Syd AB
Org.nr: 556300-8282
Bolaget skall bedriva försäljning av konsultationer och produkter till företag inom områdena rekrytering, organisationsutveckling samt utbildning. Bolaget skall även mot provision förmedla försäkringar. Dessutom skall bo ...
Coniiq Group EF
Org.nr: 769615-8471
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och ...
Conrab OPTO AB
Org.nr: 556814-2961
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende administrativ rationalisering, organisation, redovisnings- och indformationsbehandling samt därmed förenlig verksamhet.
CoolStuff AB
Org.nr: 556694-9342
Bolaget skall bedriva försäljning av presentartiklar via nätet och fysiskt, hjälpa företag med marknadsföring på internet och därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för.
Org.nr: 716407-4325
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom - att i samverkan med medlemmarna främja kopperativa företagnade och opionsbildning för den kooperativa idéen och den social ekonomin. - att i ...
Cor-Flex AB
Org.nr: 556724-0188
Bolaget skall bedriva försäljande och konsulterande verksamhet inom bygg och anläggningsteknik. Företaget skall bedriva verksamhet med inrikting på personalrådgivning, utbildning, verksamhetsrådgivning och rekrytering sa ...
Cordatum & Co AB
Org.nr: 556940-5433
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena managementkonsulting (specifikt inom områden som verksamhetsutveckling, strategi och strategisk planering, ledningssystem, ledningsutveckling marknadsföring och försäljning) ...
CoreEye Holding AB
Org.nr: 556717-8677
Bolaget ska förädla, förvärva och förvalta innovativa företag med målsättning att öka bolagens och aktieägarnas värden. Målbolag skall arbeta med försäljning och marknadsföring av sina produkter som erbjuds via digitala ...
Corella Consulting AB
Org.nr: 556796-2211
Bolaget skall verka som konsult inom system- och mjukvarulösningar samt därmed förenlig verksamhet
Corerelations Nordic AB
Org.nr: 556683-1813
Bolaget skall utveckla och etablera affärskoncept inom alla verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.
CORNEJLICA KB
Org.nr: 916775-1628
TEATER- OCH FÖRSKOLEVERKSAMHET SAMT FRISKVÅRD OCH KONSULT INOM EKONOMI.
Coston AB
Org.nr: 556234-8069
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och industrimaskiner samt bedriva finansiell konsultverksamhet.
Costsavers AB
Org.nr: 556912-0222
Bolagets verksamhetsföremål är vidareförmedling av olika typer av icke-strategiska varor och tjänster, innefattande företrädesvis resor, kontorsmaterial och bränsle, till små och mellanstora företag.