Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

aleksco management group AB
Org.nr: 556934-3428
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning samt administrativ support gentemot företag inom den egna koncernstrukturen.
Alemie AB
Org.nr: 556635-0574
Bolaget skall utföra företags- och IT konsultation avseende management samt äga och handla med aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Alevax AB
Org.nr: 556854-5031
Bolaget ska bedriva IT-konsult, detaljhandel samt produkt- utveckling inom den medicinska och pharmaceutiska branschen.
Alfa Inter Com AB
Org.nr: 556606-8390
Bolaget skall bedriva managementutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
ALGSPANARNA i Kalmar HB
Org.nr: 969727-1196
Konsult med inriktning på miljöproblem.
Alhussain AB
Org.nr: 556865-9535
Aktiebolaget kommer att bedriva fastighetsägande och förvaltning.
Alltiveto AB
Org.nr: 556932-8320
Bolaget ska bedriva informations- och konsulttjänster inom ekonomi, juridik och och pedagogisk utveckling. Översättningstjänster. Handel med frilufts- och hushållsartiklar.
ALMA Electronics AB
Org.nr: 556150-7467
Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av egna produkter inom elektronisk tidsstyrning samt marknadsföring och försäljning av egna och andras produkter inom elektronikbranschen, ävensom idka därmed förenlig ve ...
ALMI Företagspartner Skåne AB
Org.nr: 556488-1208
Bolaget skall främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nuföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i skånsk näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakterna ...
Alnitak AB
Org.nr: 556906-8116
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
ALRA-MILJÖ OCH MEDIA KONSULT HB
Org.nr: 916630-2019
STÄDNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG UTBILDNING
Altara AB
Org.nr: 556593-6183
Aktiebolaget ska driva styr- och reglerteknik och mjukvaruutveckling samt bedriva kompetensutveckling och personaluthyrning inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet.
Ambitious Curiosity Experienced Consulting Sweden AB
Org.nr: 556965-3958
Affärsutveckling, projektledning, förhandling och finansiell rådgivning.
AMENTUS Gruppen AB
Org.nr: 556575-0469
Bolaget skall bedriva installationsentreprenad inom el och hiss samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AMFIBIA BIRRY AB
Org.nr: 556858-8528
Bolaget skall bedriva försäljning, service och tjänster med konsulting och handel inom följande affärsområden: turism, marknadsföringssystem, informationsteknik, energiteknik, miljöteknik, bränsleteknik, oljeprodukter, o ...
AMN Bygg o Konsult AB
Org.nr: 556784-1423
Bolaget ska bedriva byggande och renovering av bostadshus och andra byggnader inklusive städverksamhet.
AMOR Invest AB
Org.nr: 556981-7710
Bolaget ska utföra ekonomiska konsultationer samt konsultationer inom management nationellt och internationellt, idka handel och förvaltning av värdepapper och finansiella instrument, äga och förvalta fastigheter, bedriv ...
Amtex i Malmö AB
Org.nr: 556863-8455
Aktiebolaget ska bedriva konsultrörelse inom byggsektorn, samt med denna verksamhet förenlig försäljning av tjänst, såsom upprättande av bygghandling, projektledning, byggkontroll och entreprenadbesiktning samt därmed fö ...
Anafortis AB
Org.nr: 556931-6572
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt ...
Andante Holding AB
Org.nr: 556228-2672
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ADB, ekonomi, samt förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.