Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Coure AB
Org.nr: 556947-7176
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktion inom kommunikation, varumärkesstrategi, marknadsföring och information samt därmed förenlig verksamhet.
Creator Scandinavia HB
Org.nr: 969744-8034
Management och konsulttjänster inom direktförsäljning och reklam.
CRED Relations AB
Org.nr: 556519-6416
Bolaget skall bedriva konsult- och marknadsföringsverksamhet inom reklam och PR-branschen samt renovering och handel med maskiner för verkstads- och byggnadsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Creocean AB
Org.nr: 556898-5922
Konsultverksamhet inom IT, telekom och datakom, viss grafisk och ljud produktion, processledning, ledarskapsträning, coaching, kapitalplacering och värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Cronström & Co AB
Org.nr: 556797-2061
Bolaget skall ha som verksamhet att bedriva konsultverksamhet och erbjuda tjänster inom projektledning, processledning med fokus på affärsmöten och events. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast ...
Crore Consulting AB
Org.nr: 556969-6726
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom ekonomistyrning, redovisning och verksamhetsutveckling.
Crossbow AB
Org.nr: 556849-4206
Bolaget ska bedriva konsultationer inom teknik, administration och logistik. Bolaget ska även utveckla och äga patent och andra tekniska lösningar samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Cupertino Distribution AB
Org.nr: 556470-4103
Bolaget skall bedriva import och handel med kringutrustning till datorer såsom dataväskor, lås, hårddisklösningar samt tillbehör till MP3-spelare samt därmed förenlig verksamhet.
Curakliniken AB
Org.nr: 556158-2635
Bolaget skall bedriva sjukvård jämte därmed förenlig verksamhet.
CXN Consulting AB
Org.nr: 556472-6247
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företags- organisation,'importförsäljning av textil och konsthantverk från Thailand och blomsterförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Dairecto AB
Org.nr: 556307-8970
Bolaget skall omfatta logistik, utveckling och försäljning av kundanpassade IT-system, ägande och förvaltande av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DaJo Tech AB
Org.nr: 556936-9217
Bedriva konsultverksamhet inom maskinkonstruktion med inriktning på CAD- konstruktion, hållfasthetsberäkningar och därmed förenlig verksamhet.
Daligria AB
Org.nr: 556592-4890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
DAMANCO AB
Org.nr: 556683-1623
Bolaget skall skapa innovativa lösningar för kommunikation och kunskapsförmedling genom film, crossmedia, events samt utveckla och leda projekt som syftar till ökad förståelse mellan olika individer och grupper samt därm ...
Danewids Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556399-5793
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Ekberg AB
Org.nr: 556765-3885
Konsultverksamhet inom organisations och affärsutveckling, förvaltning och handel med värdepapper, fastigheter, designföremål, antikviteter och musikutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Sköld Eurosolutions AB
Org.nr: 559015-2608
Företaget erbjuder stöd till myndigheter och organisationer i deras internationella och EU-orienterade arbete. Stödet erbjuds framförallt genom konsulttjänster och kursverksamhet. Dessutom handel med fastigheter och värd ...
Dansstudion No. 1 i Malmö AB
Org.nr: 556636-3197
Bolaget skall bedriva dansundervisning, producentskap, koreografiarbete, artistförmedling, kapitalförvaltning'investeringsverksamhet samt konsultverksamhet inom fastighetssektorn och organisationer inom högre utbildning ...
DARTON AB
Org.nr: 556635-9450
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom applikations- och databasprojekt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dast Mark & Exploatering AB
Org.nr: 556607-9082
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, exploatera fastigheter, hyra ut fastigheter, gäller både inom och utom Sverige. Utföra ekonomiska konsultationer samt konsultationer inom management nationellt och internationell ...