Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Feldman Group AB
Org.nr: 559015-9165
Företaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom strategi, organisation och ledarskap.
Femtastic AB
Org.nr: 556997-1749
Bolaget ska bedriva verksamhet som skivbolag, bokningsbolag - bokning av artister, DJs, föreläsare och kulturaktörer, produktionsbolag - event & klubb, föreläsningar, workshops, DJ- uppdrag, konsultuppdrag inom nöjesområ ...
Fennick DataIT AB
Org.nr: 556843-1653
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom automation i Sverige och utomlands. Företaget skall även bedriva service, reparation och försäljning av'ITdataprodukter. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom och därmed ...
Fersen PR i Malmö AB
Org.nr: 556765-8389
PR- och kommunikationskonsulting samt mediekunskap för företag och organisationer.
Fiber Network Consulting Sweden AB
Org.nr: 556669-4336
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster inom el- och telekombranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Fiedler & Lundgren AB
Org.nr: 556628-1118
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och bedriva handel med rökfria tobaksvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fieldwood Music AB
Org.nr: 556274-8037
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom följande områden, musik och nöjesbranschen, förlagsbranschen, byggbranschen och catering- branschen samt som som konsult inom nämnda områden och därtill hörande verksamhet.
Fiffiga Här & Nu AB
Org.nr: 559002-8527
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mindfulness, personlig utveckling och utbildning. Bolaget skall bedriva försäljning av produkter inom fritids- och hobbyverksamhet. Bolaget skall sälja föreläsningar inom m ...
Figo-Konsult AB
Org.nr: 556278-0741
Bolaget skall bedriva konsultuppdrags- och utbildningsverksamhet genom nationella och internationella fonder för företagsutveckling och EU-ansökningar inom livsmedelsbranschen och samtliga förekommande branscher inom pri ...
Fink Consulting KB
Org.nr: 969764-8104
Konsultverksamhet inom infrastruktur, byggbranschen, IT- branschen, telefonibranschen samt fastighetsförvaltning
Finnhult Engineering AB
Org.nr: 556987-3523
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronikkonstruktion och mekanisk konstruktion och IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
Fire Engineered Solutions Ghent AB
Org.nr: 559000-7166
Bolaget ska vara ett ingenjörsföretag specialiserat på brand- säkerhet och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fire Safety Design AB
Org.nr: 556271-2165
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, samt forskning och utveckling inom brand- och byggområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Fleet Logistics Nordic AB
Org.nr: 556383-7409
Bolaget skall bedriva utbildning, förlagsverksamhet inom ekonomi- styrning och informationslitteratur samt framställning och försäljning av dataprogram, databaser inom ekonomistyrning. Handel med fordon, gasol, gasolflas ...
Flo Consulting AB
Org.nr: 556976-4573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva logistisk konsultation till svenska företag samt därmed förenlig verksamhet.
Florenda Consulting AB
Org.nr: 559017-5120
konsultverksamhet inom redovisnings- och beskattningsområdet.
Flurg AB
Org.nr: 556733-8149
Bolaget skall äga och förvalta bolag, handel med värdepapper samt sportbeting och därmed förenlig verksamhet.
Flygande Målis AB
Org.nr: 559021-6502
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänst inom flygutbildning, flygtjänst, föreläsningar, handel med litteratur och hjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Flygkonsulterna i Malmö AB
Org.nr: 556379-7603
Bolaget skall utföra konstruktions- och konsultarbete, företädesvis inom flygbranschen, ävensom bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Flygprestanda AB
Org.nr: 556103-4025
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom flygbranschen samt utbildning av flygpersonal för erhållande av flygcertifikat enligt Kungl. Luftfartsstyrelsen utfärdade bestämmelser samt utöva därmed förenlig verksamhet.