Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

SIDSoft AB
Org.nr: 556698-9868
Bolagets verksamhet är att bedriva FoU, konsultverksamhet och analyser inom området statistik, mjukvaruförsäljning, system- utveckling, informationshantering samt att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed för ...
SIG Invest AB (publ)
Org.nr: 556984-0456
Bolaget skall direkt eller indirekt äga, förvalta, utveckla och uthyra fast egendom och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Sigma AB
Org.nr: 556347-5440
Bolaget skall erbjuda konsult- och programvarulösningar inom området informationsteknologi, utredning, projektering och programmering av information inom administrativ databehandling, försäljning av systemlösningar, affä ...
Sigma Embedded Engineering AB
Org.nr: 559015-0685
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom elektronik-, system- och programutveckling, utredning, utbildning och verksamhets- förbättringar till högteknologiska företag och organisationer samt idka annan därmed förenlig ve ...
Sigurd Bostad AB
Org.nr: 556750-5788
Teknisk konsult inom Bygg och Anläggningsteknik
Sigvard AB
Org.nr: 556880-5575
Konsultverksamhet inom management och förlagsbranschen. Handel med värdepapper, fastigheter samt handel med klassiska fordon.
Silenos Laverna Management KB
Org.nr: 916774-1934
Konsult avseende management, energi och ledarskap samt utbildning.
SilverMark KB
Org.nr: 969763-9673
Bolaget skall bedriva agent-, bemanning-, handel-, investering-, konsult-, marketing-, management-, promotion- och service- verksamhet inom auto-, byggnads-, egendoms-, kemi-, logistik-, metall-, skogs-, textil och värde ...
Simon Anstey Photography KB
Org.nr: 969751-2177
Fotografi, bild-foto retuschering, matstylist, konsult inom fotografiskt område.
Simpel Finans Sverige AB
Org.nr: 556851-8269
Företaget ska bedriva konsultation inom bygg, uthyrning och förvaltningar av bilar, båtar samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, andelar och värdepapper, samt köpa och ...
SiteTech AB
Org.nr: 556935-4102
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva konsultverksamhet och entreprenad med vindkraftverk och vägbyggen och därmed förenlig verksamhet.
Sjunnesson Consulting AB
Org.nr: 556990-5259
Konsultverksamhet inom CAD-support, CAD-metodik samt mekanikkonstruktion.Fotografisk verksamhet inkluderande fotouppdrag och digital bildbehandling.
Skabersjö Institut för Korttidsterapi AB
Org.nr: 556505-3476
Bolaget skall bedriva psykoterapimottagning, utbildning, undervisning, handledning, olika former av arbetsterapi och värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
SKADEJOUREN I SKÅNE HB
Org.nr: 916773-9342
REPARATIONS- OCH SKADESERVICE INOM EL-, VVS- OCH BYGGBRANSCHEN, SLAMSUGNING OCH KEMIKALIEBEKÄMPNING SAMT BEVAKNINGSTJÄNSTER.
SKAJ Holding AB
Org.nr: 556770-7962
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andelar i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Skandikon Administration AB
Org.nr: 556023-4782
Bolagets verksamhet skall bestå i dels att tillhandahålla rådgivning och service i sådana frågor, som har samband med livförsäkring eller annat tryggande av pensionsutfästelser, dels att åt företag eller annan, som utfäs ...
Skog Redovisning & Konsult i Malmö AB
Org.nr: 559008-0155
Bedriva redovisningsbyrå, och konsult inom logistik, lager och varuhantering samt därmed förenlig verksamhet.
SKOHÄLSAN AB
Org.nr: 556712-2980
Bolaget ska bedriva handel med skor, kläder, konstföremål och därmed förenlig verksamhet.
Skolsjukgymnasten i Sverige AB
Org.nr: 556967-4228
Sjukgymnastik med specialinriktning mot barn och ungdomar. Yogaundervisning. Föreläsningsverksamhet till skolor och företag. Utveckling av undervisningsmaterial. Försäljning av rehabmaterial och yogamaterial.
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB
Org.nr: 556891-2462
Aktiebolaget skall arbeta med finansiering av dotterbolag och intressebolag, management samt med förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.