Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Ichinen Consult HB
Org.nr: 969774-4010
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet som ska sälja stresshantering och formulering av stresspolitikker till små och mellanstora företag med utgångspunkt i den enskilda kundens behov baserad på analys av företagets kultu ...
ID Multifunctional AB
Org.nr: 556870-1139
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, ledarskap, utbildning samt inköp, försäljning, import och export av datateknikprodukter och därmed förenlig verksamhet.
IDAMA Consulting AB
Org.nr: 556710-8567
Bolaget skall förvalta, utveckla och försälja fastigheter och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet i management och styrelsefrågor och därmed förenlig verksamhet.
Ideas AB
Org.nr: 556366-8929
Bolaget skall bedriva konsult- och projektverksamhet inom event, bedriva handel med möbler, textilier, tillverkning av inredning och design främst för kontor, restauranger och hotellkonferens- lokaler, tillhandahållande ...
Idécenter i Skåne EF
Org.nr: 769610-7619
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva projektutveckling, projektledning, projektadministration samt utbildningsverksamhet.
Iden AB
Org.nr: 556917-6711
Bolaget ska bedriva utbildnings-, omställnings- och rekryteringstjänster gentemot offentlig sektor, näringsliv samt därmed förenlig verksamhet.
IDERA Konsultteknik i Malmö AB
Org.nr: 556539-0001
Bolaget skall driva konsult- och kvalitetssäkringsarbete inom tillverkning, ombyggnad, reparation, installation och återkommande kontroll av mekaniska anordningar på kärnkraft, värme- och elproducerande företag'industri ...
Idéstugan AB
Org.nr: 556822-3191
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
IDstories AB
Org.nr: 556286-4222
Bolaget skall utveckla och driva verksamhet inom informationsservice, telekommunikation och därmed förenlig verksamhet, samt sälja tjänster inom mobiltelefoni och databashantering, samt bedriva konsulterande verksamhet i ...
Idun Företagsutveckling HB
Org.nr: 969651-9942
Att på uppdragsbasis utföra företagsanalyser, branschanalyser samt konkurrensanalyser åt företag, organisationer eller andra intressenter, företrädesvis inom Öresundsregionen.
Iduvik AB
Org.nr: 556435-6524
Bolaget skall bedriva tekniska, ekonomiska och juridisk konsult- verksamhet, förvärva och äga rörelsedrivande företag, bedriva finansieringsverksamhet - dock inte i det avseende som anges i lag (1955:183) om bankrörelse ...
iFACTS AB
Org.nr: 556474-6476
Bolaget skall bedriva utveckling av mjukvara samt konsultation jämte därmed förenlig verksamhet.
IFK Malmö Fotboll AB
Org.nr: 556851-6941
Bolaget ska svara för marknadsföringen kring IFK Malmö Fotbollklubb. Bolaget ska också i övrigt tillföra denna förening ekonomiska och personella resurser genom köp och försäljning av produkter och tjänster inom livsmede ...
IKANO Fastighets AB
Org.nr: 556289-0961
Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter och försäljnning av administrativa tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
IKEA Industry AB
Org.nr: 556182-8459
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av och handel med produkter inom träindustrin emballageindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också hyra ...
IKEA Services AB
Org.nr: 556608-1351
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande verksamhet i företags- och ledningsfrågor och därtill närliggande servicetjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
iKnow-Who AB
Org.nr: 559002-7768
Bolaget ska bedriva strategisk rådgivning inom innovationsstrategier samt forskning och utveckling i samarbete med universitet för att gemensamt skapa genombrottsinnovationer och därmed förenlig verksamhet.
ILLUSTRERAD TEKNIK I HYLLIEBY HB.
Org.nr: 916548-7431
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE REKLAM SAMT TILLVERKNING AV UTSTÄLLNINGS- OCH UTBILDNINGSMODELLER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Impentab AB
Org.nr: 556274-6957
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagslednings- och affärsutvecklingsfrågor samt inom export och import, nationell och internationell trading, söka och upprätta utländska agenturer för egen eller kunders räkn ...
Implement Consulting Group Malmö AB
Org.nr: 556851-8954
Bolaget skall i egen regi eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom management och marknadsföring, handel med och upprättande av konsult- och utvecklingsprogram för företag samt därmed förenlig verksamhet.