Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idécenter i Skåne EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva projektutveckling, projektledning, projektadministration samt utbildningsverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 769610-7619
Företagsform: Ekonomisk förening