Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

1 Bemanning & Bygg AB
Org.nr: 556965-4683
Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbete och därigenom förenlig verksamhet
10 timmar AB
Org.nr: 556906-3364
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administ- ration, journalistisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
1st Fiedler AB
Org.nr: 556777-6702
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
2seater Consulting AB
Org.nr: 559025-8454
Bedriva direkt eller indirekt konsultverksamhet och utbildning inom bolagsområden, ledning, organisation, marknad, ekonomi och strategi, styrelserådgivning och styrelsearbete. Även handel med värdepapper.
2T ink KB
Org.nr: 969761-5020
Föreläsningar, författarskap, royalties, coaching.
360 North Invest AB
Org.nr: 556943-0225
Bolaget ska äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och fast egendom, bedriva rådgivningsverksamhet avseende byggnadsverksamhet och investeringar i fast egendom, bedriva hästsportverksamhet samt annan därmed för ...
3H Konsult AB
Org.nr: 556996-5949
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer av lyft och materialhanteringsutrustning och transmissioner och därmed förenlig verksamhet.
3HF Response AB
Org.nr: 559021-5074
Företaget ska tillhandahålla webbaserade tjänster inom miljö, kvalitetsledning, CSR samt tillhörande konsulttjänster.
3P studio AB
Org.nr: 556826-8675
Bolaget bedriver miljöklassning av byggnader.
4Care HB
Org.nr: 969685-4018
IT-konsultverksamhet inom hälso- och sjukvården.
4M Vision AB
Org.nr: 559025-8884
Import-export av byggvaror, konsultverksamhet inom byggande, byggmatrial och investeringsrådgivning vid fastighetsinköp och försäljning av fastigheter.
a comp AB
Org.nr: 556980-0765
Initiering, genomförande, uppföljning av samhällsbyggnadstävlingar och därmed sammanhängande verksamhet
A Petit Group AB
Org.nr: 559008-7945
Aktiebolaget skall bedriva försäljning inom researtiklar och accessoarer. Bolaget skall även bedriva konsultuppdrag inom media och därmed förenlig verksamhet.
A-Inspektion AB
Org.nr: 556579-0689
Bolaget skall tillhandshålla konsulttjänster och entreprenader inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsvärdering och idka handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A.M.A. Invest AB
Org.nr: 556873-2704
Aktiebolagets verksamhet ska vara' äga, förvalta och utveckla hel- och delägda dotter-, intressebolag, understödja och utveckla verksamheter generellt, förvalta fast- och lös egendom samt därmed förenliga verksamheter.
A.N.B.E. Scandinavia AB
Org.nr: 556804-0116
Bolaget ska bedriva agenturverksamhet för kompressionsteknik, samt teknisk och ekonomisk konsultverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
A.V.S. Holding AB
Org.nr: 556686-0960
Bolaget skall bedriva agenturrörelse med automatik- och ventilprodukter inom verkstads- och processindustrin samt därtill hörande konsultverksamhet, förvaltning av dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Aalten Fast HB
Org.nr: 969621-2548
Fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Amtex
Org.nr: 556115-7339
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom byggsektorn, samt med denna verksamhet förenlig försäljning av tjänst, såsom upprättande av bygghandling, projektledning, byggkontroll och entreprenadbesiktning samt därmed fören ...
AB ARMARON
Org.nr: 556541-3779
Bolaget ska bedriva handel värdepapper, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.