Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

BoKlok AB
Org.nr: 556109-6412
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och nyproduktion av ett yteffektivt och funktionellt boende med god standard till ett så lågt pris att så många människor som möjligt får råd att skapa ett triv ...
Bolin & Son AB
Org.nr: 556704-5504
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management samt därmed förenlig verksamhet.
Bolinan AB
Org.nr: 556803-5355
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet med inriktining på bygg- och fastighetsbranschen, äga och förvalta aktier och andelar samt fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
bonne vieR AB
Org.nr: 556795-7526
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva individuell- och teamcoaching, ledarutveckling, träning av ledare och coacher, organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Bonny Hallberg Konsult AB
Org.nr: 556350-0072
Bolaget skall driva konsulterande verksamhet inom medicin och data, fastighetsförvaltning, äga och bedriva handel med hästar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Borshult Consulting AB
Org.nr: 556212-3256
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultationer inom bolagsrätt, skatterätt och management jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Bouvet Sverige AB
Org.nr: 556472-9282
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende att till externa företag tillhandahålla datakonsulttjänster och förmedling av programmerare och därmed förenlig verksamhet.
Bouvet Syd AB
Org.nr: 556580-9729
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende att till externa företag tillhandahålla datakonsulttjänster och förmedling av programmerare och därmed förenlig verksamhet.
Bra Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556957-8973
Bolaget skall ha sin kärnverksamhet inom periodisk underhållsplanering och verka som konsultstöd i bygg- och installation- entreprenader till bostadsmarknaden från "ax till limpa" genom hela byggprocessen. Upprätta och ...
BRADFORM KB
Org.nr: 969773-2247
Bolaget skall bedriva agent-, bemanning-, handels-, investering-, konsult-, marketing-, management-, promotion och service verksamhet inom auto- byggnads-, egendoms-, kemi-, logistik-, metall-, skogs-, textil och värdepa ...
Brand Revolt AB
Org.nr: 556779-6148
Bolaget ska verka som strategisk varumärkeskonsult och varumärkesbyggnad samt därmed förenlig verksamhet.
Brand- & Riskgruppen i Skåne AB
Org.nr: 556672-6559
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom brandskydd samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Bredablick Fastighetspartner AB
Org.nr: 556962-5071
Aktiebolaget ska bedriva projektlednings- och annan konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brenderup Group AB
Org.nr: 556959-3048
Bolaget skall direkt eller indirekt, kunna inneha och exploatera varumärken samt driva fabriks- och handelsrörelse företrädesvis inom verkstadsindustrin samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och ä ...
BRG Consulting AB
Org.nr: 556723-8190
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT samt regulatory affairs samt idka därmed förenlig verksamhet.
BRIGHTFIELD KB
Org.nr: 969767-3615
Bolaget skall bedriva agent-, bemanning-, handel-, investering-, konsult-, marketing-, management-, promotion och service verksamhet inom auto-, byggnads-, egendoms-, kemi-, logistik-, metall-, skogs-, textil och värdepa ...
BRIMON AB
Org.nr: 556742-1374
Bolaget ska bedriva utveckling och uthyrning av mätutrustning på anläggningskonstruktioner samt utvärdering av mätdata.
Britt-Marie Löfgren i Trelleborg AB
Org.nr: 556203-9353
Bolaget skall bedriva försäljning av kläder ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BROSYS AB
Org.nr: 556736-3048
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att idka konsult- verksamhet inom brokonstruktion och utveckling av dataprogram.
Bruhn Reklambyrå AB
Org.nr: 556272-1604
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och managementtjänster ävensom handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte idka därmed förenlig verksamhet.