Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Byggnadsinspektören i Malmö AB
Org.nr: 556998-6424
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med konsultation inom bygg- och anläggningsteknik, hus- och byggnadskontroller samt äga och förvalta fastigheter med där tillhörande verksamheter.
Byggnadsundersökningar Hansson & Melin AB
Org.nr: 556528-9559
Bolaget skall utreda och åtgärda fukt-, vatten- och mögelskador, inomhusmiljöproblem, fuktdimensionering, projektering, byggnads fysik, husbesiktning, kontroll samt därmed förenlig verksamhet.
Byggobjekt Syd AB
Org.nr: 556669-5598
Bolaget skall bedriva handel och förmedling av byggmaterial, arbeten inom byggsektorn, entreprenadarbeten, service inom byggsektorn, handel och förvaltning med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Byggprojektgruppen Lindblom AB
Org.nr: 556750-8816
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet och uthyrning av maskiner inom bygg- och anläggningsbranschen samt försäljning av konsulttjänster inom bygg- och anläggningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Byggresurser i Malmö AB
Org.nr: 556842-4336
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, totalentreprenad samt konsultation och administration inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Byggteknik Olle Åberg AB
Org.nr: 556365-3509
Bolaget skall bedriva byggnadstekniska konsulttjänster och åtgärder, bedriva utveckling och tillverkning av mätinstrument, bedriva information om bygg- och mätteknik, bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt f ...
Byström kommunikation AB
Org.nr: 556851-6917
Bolaget ska bedriva rådgivning, planering och produktion inom branscherna marknadsföring och kommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bäckängens KB
Org.nr: 969774-6437
Företags- och organisationskonsult.
Böltorn AB
Org.nr: 556031-5219
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom finans, ekonomi och juridik, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
C Glad Consulting AB
Org.nr: 556914-8132
Aktiebolagets verksamhet ska vata att bedriva konsultverksamhet, forskning och innovation främst inom området Life Science och därtill tillhandahålla tjänster inom områdena organisations- utveckling, management och styre ...
C&N Sweden AB
Org.nr: 556991-5993
Bolaget ska bedriva postverksamhet och konsultverksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.
C.J. VVS-Konsult AB
Org.nr: 556238-2605
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS-branschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
C3 International AB
Org.nr: 556734-1176
Föremålet för bolagets verksamhet är en omfattande och heltäckande verksamhet inom alternativmedicin såsom upplysning, utbildning, marknadsföring och försäljning av skönhets och hälsofrämjande kunskaper, aktiviteter, utr ...
CA Marketing AB
Org.nr: 556652-0275
Bolaget skall bedriva konsult- och agenturverksamhet inom förpackningsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Cabeza rekrytering och konsulting AB
Org.nr: 556981-4816
Aktiebolaget ska på uppdrag av dess kunder genomföra rekrytering och coaching samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet
CableQuick AB
Org.nr: 556813-6567
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt projektledning och projektering inom: telekommunikation, nätverks- och bredbandsbyggnation, mobiltelefoni och fiberteknik, ävensom bildbehandling och installation av AV-teknik s ...
Caesar Development Sweden AB
Org.nr: 556937-2682
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom information, kommunikation, PR, företagsutveckling, reklam, programutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
CAFEBABE Applications HB
Org.nr: 969759-5792
IT konsult och applikations utveckling
Cake to Take i Malmö AB
Org.nr: 556766-1151
Bolaget ska bedriva bageri, konditori och restaurangverksamhet, handel med maskiner och utrustning inom dessa områden, konsult- och utbildningsverksamhet relaterade till dessa områden och handel med bild- och reklammater ...
Caliente Beverages International AB
Org.nr: 556947-4850
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av drycker i Sverige och internationellt. Konsulttjänster inom ledningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.