Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Awa Ipro AB
Org.nr: 556862-2723
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet vad avser förvaltning, utveckling, analys, exploatering och transaktioner beträffande intellektuellt kapital och immateriella tillgångar, mäkleri av immateriella rättigheter, jurid ...
AWT Teknik AB
Org.nr: 556925-3247
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsult- verksamhet inom ljud- och ljusbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Axa Utbildningstjänst HB
Org.nr: 969650-2203
Konsult inom läromedels- och utbildningsområdet.
Axel's Konsult & Förvaltning AB
Org.nr: 556774-8958
Aktiebolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom missbruks- och kriminalitetsvård och annan behandling i anslutning därtill, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Axiomet AB
Org.nr: 556752-0662
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
B BENT AB
Org.nr: 556583-4149
Bolaget skall sälja tjänster inom affärsutveckling och turism samt kommunal och statlig förvaltning. Bolaget skall också äga och förvalta fast och lös egendom och förvalta kapital och värdepapper ävensom idka därmed före ...
B&B Måleri AB
Org.nr: 556859-8543
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med fastigheter, måleri- och inredningsarbeten, bedriva fastighetsskötsel, konsultverksamhet inom kommunikation, travhästar och aktiehandel samt därmed förenlig ve ...
B&R Enterprise AB
Org.nr: 556762-4878
Aktiebolagets verksamhet ska bedriva konsultverksamhet inom management, företagsledning och liknande områden inkluderande manager att hyra riktat såväl mot privata företag, universitet och den offentliga sektorn. Vidare ...
B&R Industriautomation AB
Org.nr: 556637-3675
Bolaget skall i Sverige, Danmark, Norge och Finland bedriva utveckling, produktion, försäljning och service av elektronisk utrustning och mjukvara för industriell automation, jämte därmed förenlig verksamhet.
B.J.B. Projektuppdrag Syd AB
Org.nr: 556367-5304
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom byggbranschen.
BAAB Security AB
Org.nr: 556396-6323
Bolaget skall bedriva konsult, installation, service, leverans och underhåll på säkerhetssystem (brand'inbrott'passage och kamera övervakning) samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Backarike AB
Org.nr: 556887-5453
Bolaget skall direkt eller indirekt förmedla, arrangera och producera konferenser, upplevelser och liknande arrangemang, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BALI Facility Management AB
Org.nr: 556560-3197
Bolaget skall utveckla och marknadsföra management-system för energi och funktionskontroll inom värme, ventilation och energiförsörjning och därmed förenlig verksamhet.
balkans analysis group AB
Org.nr: 556839-8043
Konsult och utbildningsverksamhet med framställning av pedagogiskt material såsom filmer, böcker och internaktiva hjälpmedel samt handel med produkter producerade på Balkan.
Baltic Gateway AB
Org.nr: 556449-1941
Bolaget ska själv och genom hel- och delägda företag: 1 - bedriva affärs- och företagsutveckling genom konsultativ verksamhet och utbildning. 2 - initiera och bygga upp handel, import och export samt agentu rer mellan No ...
BAPS Birgitta Ahltorp AB
Org.nr: 556264-3998
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning, rådgivning, forskning samt produktion av utbildningsmaterial i lednings- och personalutvecklingsfrågor, bedriva handel med värdepapper ochdärmed förenlig verksamhet.
Barxis Arkitektur och Landskap AB
Org.nr: 556960-6501
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
Basilicon AB
Org.nr: 556644-3429
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult- och produktionsverksamhet inom IT och multimedia samt idka därmed förenlig verksamhet.
BASTINEX TRADE KB
Org.nr: 969755-9780
Bolaget ska bedriva agent-, bemanning-, handel-, investering-, konsult-, marketing-, management-, promotion och service verksamhet inom auto-, byggnads-, egendoms-, kemi-, logistik-, metall-, skogs-, textil och värdepapp ...
Bauer Björklund Consulting AB
Org.nr: 556816-7356
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ledarskapsutveckling, personlig utveckling, coaching ,coachande ledarskap, handledning av grupper, organisationsanalys, affärsutveckling, kompetensutveckling, imp ...