Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Christer Kling AB
Org.nr: 556512-2891
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom detaljhandeln samt därmed förenlig verksamhet.
Circo Solutions HB
Org.nr: 969703-7977
Datakonsult med inriktning på nätverk och systemutveckling. Datakonsult med inriktning på ekonomi och affärssystem. Firmaflygning och annordning av affärsresor samt evenemang. Konsult inom flyg och flygutbildning.
Cito Trav AB
Org.nr: 556855-1799
Bolaget skall bedriva hästnäring genom att äga travhästar för travtävlingsverksamhet och avel, handel med värdepapper, samt konsultverksamhet inom affärsrådgivning.
Clarendo AB
Org.nr: 556473-3334
Bolaget skall äga, förvalta fast egendom samt bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom organisation, försäljning till företag och organisationer av produkter och tjänster med inriktning på ledningssystem för miljö ...
Clarnell Skandinavia AB
Org.nr: 556976-5505
Ändamålet med bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla och utveckla administration och system inom IT, ekonomi, personal. Bolaget ska för egen och andras räkning utveckla, tillverka, inköpa, försälja, uthyra, inst ...
Clatch AB
Org.nr: 556740-2119
Bolaget ska bedriva försäljning inom detaljhandel, bedriva kaféverksamhet, arrangera fester samt därmed förenlig verksamhet.
Clauss IT AB
Org.nr: 556806-1658
Mjukvaruutveckling, IT-konsult.
Clawall AB
Org.nr: 556262-8130
Bolaget skall driva handel med samt äga och förvalta svenska och utländska värdepapper, driva handel med samt äga och förvalta fast egendom i Sverige och utomlands, bedriva rådgivning och förmedling av finansiella tjänst ...
Cleantech Invest SPV1 AB
Org.nr: 559009-2374
Bolaget skall via hel- och delägda rörelsedrivande dotterbolag bedriva verksamhet inom cleantech sektorn vilka dotterbolag långsiktigt skall generera vinst till bolaget, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Clusterland Sweden AB
Org.nr: 556924-2109
Bolaget verksamhet ska vara att lämna policyrekommendationer åt statliga och regionala klusterorganisationer i Europa, rådgivning åt Europaparlamentet och statliga innovationsmyndigheter inom området regional tillväxt oc ...
CMB Projekt AB
Org.nr: 556792-2116
Bolagets ska bedriva byggkonsultverksamhet, projektutveckling.
Coach Companion of Scandinavia AB
Org.nr: 556674-4149
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet avseende utveckling av individer och organisationer. Bolaget ska vidare bedriva handel med värdepapper och kapitalplacering, ävensom idka annan därmed förenlig verks ...
CoachEffect Sverige AB
Org.nr: 559021-1495
Bolaget och dess verksamhet hjälper dig att skapa effektivitet och lönsamhet genom personal som utvecklas. Bolaget verksamhetsområden Ledarskapscoaching Grupp och team coaching Individuell coaching Ledningsgruppsarbete ...
CoachWalk Academy AB
Org.nr: 556781-6292
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom coachning samt utbilda inom området.
Code & Compliance AB
Org.nr: 556975-7049
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, konsult- och utbildningsverksamhet inom riskhantering, projektledning, organisations- och programvaruutveckling samt bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och därme ...
Code Canyon AB
Org.nr: 556822-2631
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom IT, systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Coegi AB
Org.nr: 556968-5398
Konsultverksamhet inom industriteknik och projektledning. Bolaget kommer även bedriva fotograferings studio, digital bildbehandling och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cognatio Holding AB
Org.nr: 556723-1377
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt ägande av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Colfin AB
Org.nr: 556672-4216
Bolagets verksamhet skall vara juridisk verksamhet, inkassoverksamhet, delgivningsverksamhet, finansiella och ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet inom organisationsutveckling och marknadsföring, ledarskapsutbildning, ...
Colibri SRL HB
Org.nr: 969748-0383
Resebranschen, som arrangör av resor. Handel, import och export av textil, päls, skinn, agroprodukter, hantverk samt konsultverksamhet inom marknadsföring'kommunikation och kontaktförmedlande.