Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

ASK for Consulting in Vellinge AB
Org.nr: 556924-1549
Aktiebolaget ska bedriva konsulting och rådgivning inom ekonomi, finanas och företagsadministration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Askero Sagoboks Förlag AB
Org.nr: 556505-3716
Bolaget skall bedriva sagoboksutgivning, konsultation inom organisations- lednings- och utvecklingsfrågor till företag framför allt inom IT-branschen och förvaltning av värdepapper, samt idka därmed förenling verksamhet.
Aspekta AB
Org.nr: 556747-9398
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster och bistå med rådgivning främst inom områdena strategisk kommunikation, Public Affairs, krishantering, investor relations, massmediabearbetning och omvärldsbevakning samt idka d ...
Assistera i Sverige AB
Org.nr: 556222-1068
Bolaget skall bediva handel, utveckling och utbildning med information och informationssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Astrid Bergstrand Konsult AB
Org.nr: 556856-5302
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, ekonomi och utbildning samt handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
ASTRIDZ LOGISTICS KB
Org.nr: 969755-9715
Bolaget skall bedriva agent-, bemanning-, handel-, investering-, konsult-, marketing-, management-, promotion-, och service verksamhet inom auto-, byggnads-, egendoms-, kemi-, logistik-, metall-, skogs-, textil och värde ...
AT VVS-Konsult AB
Org.nr: 556704-5645
Konsultverksamhet inom VVS (bygg och industri)
At Work Sweden AB
Org.nr: 556844-0860
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med möbler, inredning och teknisk utrustning för offentlig miljö samt konsulttjänster och projektledning inom företagsflytt och inredning jämte därmed förenlig verksam ...
Athlita Designs AB
Org.nr: 556913-9545
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elektronik- branschen, främst inom industri, kommunikation och säkerhet, samt konstruktion och design av elektromekanik jämte annan därmed förenlig verksamhet. Marknadsföri ...
Atkins Sverige AB
Org.nr: 556611-6751
Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel, industri, samt rådgivande ingenjörs- och planeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Atline konsult ek. för.
Org.nr: 769605-0694
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla utbildning i lösningsfokuserad metod och handledning och därmed sammanhängande konsultverksamhet till offenliga förvaltnin ...
ATX Partner AB
Org.nr: 556421-6025
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva konsulttjänster på styrelse och företagsledningsnivå, management, försäljningsuppdrag, utbildning, redovisning, administration och finansie ...
Automatikcenter i Malmö AB
Org.nr: 556953-4950
Bolaget skall'monteratillverka kapslad elektromekanisk kopplingsutrustning och automationshårdvara, för ändamålet utföra projektering och konstruktion, bedriv handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Autopartner Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556488-5712
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och ekonomi, försäljning, leasingrörelse och underhåll inom områdena för motorfordon och service av datorer och kringutrustning samt förvaltning av fastigheter och värdep ...
Avadå AB
Org.nr: 556620-4581
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Avalon AB
Org.nr: 556563-1388
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kvalitets- och miljösäkring samt inom personaladministration och därmed förenlig verksamhet.
Avancera-IT i Sverige AB
Org.nr: 556700-1309
Bolaget ska bedriva konsult- och rekryteringsverksamhet inom IT.
Avander Holding AB
Org.nr: 556776-1092
Bolaget ska bedriva management consulting såsom rådgivning angående affärsutveckling, analysering och utvärdering av genomförda projekt, utarbetning av marknadsföringsstrategier, förbättring av kundvård med mål att skapa ...
AvanziCura AB
Org.nr: 556974-1241
Bolaget skall till enskilda, företag och organisationer bedriva konsultativ och rådgivande verksamhet inom ekonomi och social omsorg-individanpassad omvårdnad -verksamhetsledning och utveckling -redovisning -inköp -admin ...
AVI Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 559020-6461
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.