Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

APS Group (Sverige) AB
Org.nr: 556939-2672
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att tillhandahålla integrerade marknadsföringslösningar i skrift, webbaserat och mobilt samt därmed förenlig verksamhet.
Apsis Group AB
Org.nr: 556807-9890
Bolaget ska bedriva analys och utvärdering av internetbaserade hemsidor, samt konsultverksamhet förknippad med detta område, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Arabhäst Registratur (ARAB) AB
Org.nr: 556346-3578
Bolagets verksamhet är skyddandet (bevarandet) av rasrenheten hos den Arabiska Fullblodshästen bl.a. genom att föra och varaktigt bevara en autentiskt permanent 'stambokregister över hästar av denna ras att tjäna såsom d ...
ARC Alexandersson Research & Communication AB
Org.nr: 556488-0010
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivnings-, informations- och utbildningsverksamhet inom områdena företags- utveckling, strategisk planering, kommunikation, marknadsföring, forskning och produktutveckl ...
Arctic Circle Entrepreneurs AB
Org.nr: 556881-3298
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning och personalrekrytering och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva import och försäljning inom detaljhandel och partihandel inom dessa nedanst ...
Arduino Verkstad AB
Org.nr: 556927-7816
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med konsulltjänster, design och utbildning inom elteknik med försäljning online samt därtill förenliga verksamheter.
Areby Förvaltnings AB
Org.nr: 556451-1318
Bolaget skall bedriva verksamhet med fast egendom genom att köpa, sälja, producera, äga, utveckla och förvalta sådan egendom samt inom områdena värdepapper, fordon, bostadsrätter och därmed förenliga verksamheter genom a ...
Areco Steel AB
Org.nr: 556043-2527
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom stålgrossist- och skrotbranschen samt trading (handel) med stål, metall, maskiner och överskottsmaterial företrädesvis inom bygg-, skrot-, stål- och plåtbranschen samt verksta ...
Arevenue AB
Org.nr: 556561-0465
Bolaget ska bedriva revisions och redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Argentum Fox - Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559015-3101
Företaget kommer bedriva konsultverksamhet i form av styrelsearbete, interim chefsuthyrning och bedriva projektverksamhet inom verksamhetsutveckling.
Ariadne Företag AB
Org.nr: 556481-2864
Aktiebolaget ska på uppdrag utföra redovisning, teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter, utföra konsulttjänster inom fastighets- och byggnadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Arkatay Consulting AB
Org.nr: 556717-0542
Bolaget ska sälja utbildningar och konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling.
ARKITAKONSULT AB
Org.nr: 556904-9504
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom handel, export och kultur samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Armudesi AB
Org.nr: 556872-1475
Konsulttjänster för industridesign och produktutveckling av bruksföremål, möbler, (delar av) fordon samt industriell produktdesign. Produktutveckling inom fordonsindustri samt för annan industriell design. Produktion av ...
Arpsund AB
Org.nr: 556767-1507
Bolaget ska bedriva rådgivning till företag gällande utveckling, strukturförändringar, analys, strategifrågor, förvaltning och investeringsverksamhet inom värdepapper och fastigheter.
ARQUATA AB
Org.nr: 556720-4093
Bolaget skall bedriva internationell affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Arrigucci of Sweden AB
Org.nr: 559024-5162
Affärsutveckling, design och teknisk utveckling för innovation och hållbar tillväxt riktad mot små och medelstora företag samt stora företag som använder teknologi och produkter baserad på forskning, utveckling och innov ...
Arrowcon AB
Org.nr: 556632-7937
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Artik Konsult AB
Org.nr: 556799-7225
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg-,smide, måleri och anläggningsarbete samt lokalvård och därmed förenlig verksamhet.
Arvidsson Kultur & Kommunikation AB
Org.nr: 556869-3690
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bdriva konsultverksamhet inom kommunikationsrådgivning, marknadsföring, musikutövande och konsultverksamhet samt ledarskpasutbildningar och föreläsningar inom dessa område därmed för ...