Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

agentHappy AB
Org.nr: 556654-8102
Bolaget skall bedriva rådgivning, utbildning och utveckling avseende informationssystem och konsultverksamhet inom hem- elektronikbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Agnol AB
Org.nr: 556684-6043
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet genom hel- och delägda bolag samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva konsultverksamhet inom mana ...
Agrilogik AB
Org.nr: 556977-9365
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom energi, miljö, teknik, ekonomi och lantbruk. Vidare ska företaget bedriva produkt- och tjäntsteutveckling inom miljöteknik och lantbruk. Aktiebolaget ska även bedriva hanterin ...
Aguila Industrial Network AB
Org.nr: 556737-7527
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, konsultverksamhet avseende datorsystem och programvara, konsultverksamhet avseende företags organisation samt äga och förvalta aktier och fast egendom och därmed förenlig ...
AH HARLEY PARTS KB
Org.nr: 916775-3053
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva fastighetsförvaltning ävensom bedriva uthyrning av maskiner och inventarier samt rättigheter inom motorfordonsbranschen.
AHA Konsult HB
Org.nr: 916461-4951
Konsultverksamhet och utbildning inom information och odontologi.
Ahrens & Partners AB
Org.nr: 556866-6217
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva direkt eller indirekt konsultverksamhet och utbildning i snabbväxande företag inom områdens som bidrar till att vidmakthålla och återskapa snabb expansion under lönsamhet i ...
Ahrens University AB
Org.nr: 556912-6120
Bolaget skall bedriva utbildnings-, seminarieverksamhet inom områdena företagsledning i alla sektorer av företagsplanering, organisation, marknad, effektivisering, informationsteknologi och management, läromedelsprodukti ...
AJ Allmänjuridik AB
Org.nr: 556598-7723
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AB Fågelviken Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556681-1187
Bolaget ska syssla med konsultation inom organisationsutveckling och verksamhetsutveckling samt vara en mötesplats för kreativt tänkande och reflektion. Vidare skall bolaget gynna nätverksskapande och erfarenhetsutbyte b ...
AB KYEOROE
Org.nr: 556661-9333
Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
AB Viola Tricolor
Org.nr: 556330-9763
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper,sälja konsulttjänster, äga och förvalta fast egendom, driva jordbruks- och skogsrörelse samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bitraco
Org.nr: 556046-5410
Bolaget skall bedriva import och export av förbrukningsartiklar inom livsmedelsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kvasten
Org.nr: 556229-2994
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst områden finansiering, affärsutveckling och ledarskap, arrangera golf och jaktevenemang, äga och handla med konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Aktiebolaget Okavango
Org.nr: 556249-9730
Bolaget skall - i eget namn eller genom dotter- eller intresse- bolag: Bedriva luftfartsrörelse eller äga aktier eller andelar i bolag som bedriver sådan rörelse innefattande köp, uthyrning och för säljning av luftfartyg ...
Aktiv Kommunikation Öresund AB
Org.nr: 556682-7712
Bolaget skall idka strategisk rådgivning och operativt agera i strategisk kommunikation, PR- och massmedierelationer, opinionsbildning, finansiell kommunikation, redaktionellt arbete och effektiv process-, affärs- och ve ...
Aktiva Partners i Skåne HB
Org.nr: 969641-5349
Personalrekrytering, organisationsutveckling, ledarskaps- och medarbetareutbildning, redovisning och bokföring.
Akustikteknik i Malmö AB
Org.nr: 556760-7295
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation och agenturverksamhet inom byggnadsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Alcerto AB
Org.nr: 556954-1070
Bolaget ska bedriva kvalificerade tjänster avseende användarsäkerhet, maskinsäkerhet, produktionsteknik och användardokumentation och utveckling respektive försäljning av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
ALECTIA AB
Org.nr: 556737-3252
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande ingengörs- verksamhet beträffande ljudmätning, bryggeriverksamhet, mejeri- verksamhet, arbetsmiljö, energifrågor, elektriska installationer, byggnadsuppvärmning samt IT ...