Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AH HARLEY PARTS KB

"Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva fastighetsförvaltning ävensom bedriva uthyrning av maskiner och inventarier samt rättigheter inom motorfordonsbranschen."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 916775-3053
Företagsform: Kommanditbolag