Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Bauer Jensen Ing.konsult KB
Org.nr: 969647-9238
Teaterteknisk konsultverksamhet. Utbildning teaterteknik'organisation'arbetsledning. Handel och investeringar i värdepapper och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
BayWa r.e. Scandinavia AB
Org.nr: 556885-6503
Aktiebolaget är en konsult verksamhet som projekterar, etablerar och förvaltar anläggningar för produktion av förnybar energi.
BBO KONSULT KB
Org.nr: 916433-1341
HANDEL MED MASKINER, FASTIGHETER, AKTIER M M, TEKNISK UTVECKLING OCH FÖRETAGSUTVECKLING
BE Group AB (publ)
Org.nr: 556578-4724
Bolaget skall direkt eller indirekt idka handels- och fabriks- rörelse inom stål- och byggnadsbranscherna, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bedri Kolgjini AB
Org.nr: 556864-7126
Bolaget skall äga och tävla med travhästar, bedriva konsult- verksamhet inom travsporten, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Behind The Bar Sweden AB
Org.nr: 559020-1371
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom konsult och utbildning för företag och privatpersoner med inriktning inom bar, krog och serviceyrket, rekrytering av servicepersonal, bartenders, servitörer och övrig branschspeci ...
Behind The Company HB
Org.nr: 969775-4043
Konsult och utbildningar för företag och privatpersoner med inriktning inom bar, krog och serviceyrket. Rekrytering av servicepersonal, bartenders, servitörer och övrig personal inom branschen. Rådgivning och eventplaner ...
Belden AB
Org.nr: 556432-7129
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kablar och andra elektriska produkter samt VVS-produkter jämte därmed förenlig verksamhet. bolaget skall vara verksamt i el- och VVS-branscherna
Bellwether Productions AB
Org.nr: 556992-8533
Bolaget ska arrangera evenemang samt bedriva konsult- och projektverksamhet inom eventutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Benchtell AB
Org.nr: 559012-6891
Att utveckla och marknadsföra innovativa och användarvänliga IT-baserade tjänsteverktyg för juridiska personers behov av kostnadseffektiv löpande övervakning och benchmarking av tjänsteavtal i syfte att jämföra sig mot m ...
Benckert och Carlgren HB
Org.nr: 969704-6143
Konsult inom produktutveckling, datakonsult inom programmering, konsult inom projektledning, produktutveckling av inbyggda system.
Benedictus International AB
Org.nr: 556884-9060
Aktiebolaget ska bedriva rådgivande verksamhet inom produkt- gruppen renluftsutrustning för laboratorier och läkemedels- produktion samt annan utrustning och produktion för laboratorier. Den rådgivande verksamheten rikta ...
Benergized AB
Org.nr: 556880-4305
Bolaget ska bedriva management konsulting, utbildning, affärs- utveckling, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Beng Consulting AB
Org.nr: 559021-5447
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med fokus på strategi och kommunikation avseende klimat- och miljöfrågor, förnybar energi, hållbar utveckling, globala frågor och ansvarsfullt företagande.
Bengt Andersson Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556496-6181
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, sjuk- och hälsovård samt agenturverksamhet med reklam- och säljfrämjande produkter inom detaljhandels- ledet (dock ej dagligvaruhandeln). Bola ...
Bengt Dahlgren Syd AB
Org.nr: 556607-2087
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd, sprinkler samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Syd Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556951-3996
Bolaget skall bedriva fastighets- och byggrelaterad teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Eriksson i Svedala Konsult AB
Org.nr: 556751-5100
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom husbyggnadsbranschen innebärande att samordna, driva på och projektleda exploateringar för husbyggnad.
Bengt Modig Trading AB
Org.nr: 556241-5306
Bolaget skall bedriva handel med byggnadsmaterial samt konsult- tjänster i samband därmed, ävensom bedriva handel med förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Solberg AB
Org.nr: 556348-2255
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom företag, företagsledning, industriell organisation, samt åtagande av styrelseuppdrag, handel med värdepapper (dock ej bankirverksamhet), samt därmed förenlig verksamhet.