Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Cavero Sweden HB
Org.nr: 969722-3619
Inköp och försäljn. av produkter för häst och ryttare. Egna innovationer. Föredragshållning och konsultverksamhet mot företag, organisationer och individer i säljteknik, positivt tänkande och motivation. Möbeltapetseri s ...
CAXER AB
Org.nr: 556862-8332
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom management och projektledning och därmed förenlig verksamhet.
CB Packaging International AB
Org.nr: 556524-7979
Bolaget skall bedriva konsult- och agenturverksamhet inom förpackningsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CBC Coniiq Business Center EF
Org.nr: 769610-0317
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och e ...
CDI International AB
Org.nr: 556538-1877
Bolaget skall bedriva tandteknisk verksamhet med både produktion i Sverige samt import och logistik av tandtekniska arbeten från utlandet. Bolaget skall ochså bedriva import och försäljning av implantat samt övriga denta ...
Cecilia Eklund Kommunikation AB
Org.nr: 556930-5716
Bolaget skall bedriva marknadskommunikation, textproduktion, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Cedergren Project Services AB
Org.nr: 556962-9321
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsutveckling samt uthyrning av fastigheter.
CeeCube HB
Org.nr: 969685-8142
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom systemarkitektur, systemutveckling, programmering, systemintegration och projektledning på en internationell marknad jämte därmed förenlig verksamhet. Samt konsult- oc ...
CeLo Project AB
Org.nr: 556762-4290
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikationsstrategi, organisationsförändring,fastighets relaterade frågor, samt köp och försäljning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Centennial Group AB
Org.nr: 556731-5063
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därtill ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt be ...
Centerlöf & Holmberg AB
Org.nr: 556750-2801
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Centralateljén i Malmö HB
Org.nr: 969715-0259
Tillhandahålla kontorsservice och andra administrativa tjänster.
Certo Cito Consulting AB
Org.nr: 556880-8256
Bolaget ska bedriva konsult-, management, rådgivnings-, performance-, samt rekryterings- och bemanningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet inom IT, management och kommunikation samt äga och förvalta värdepapper oc ...
Cessibel Konsult AB
Org.nr: 556658-3133
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom marknadsföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Cetona Consulting AB
Org.nr: 556677-8527
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ledarskap, marknadsföring och försäljning, äga och förvalta värdepapper, konst och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
CFA industries AB
Org.nr: 556990-8501
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att äga och förvalta värdepapper och andra tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.
Charlie B Gruppen AB
Org.nr: 556237-6599
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper, producera och marknadsföra skyltar och annat reklammaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Charlotta Hägge Consulting AB
Org.nr: 556889-4850
Aktiebolaget ska bedriva konsultuppdrag inom marknad, försäljning och PR i huvudsak inom vinbranschen, viss import av livsmedel, textilier, smycken, lergods samt därmed jämförbara produkter.
Checkprice AB
Org.nr: 556570-6412
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom export, import och duty free handel av cigaretter, cigarrer, kosmetik och parfym. Riskkapitalsverksamhet samt handel med värdepapper och valutor och därmed förenlig verksamhet ...
Christer Cronholm Konsult AB
Org.nr: 556975-0689
Bolaget skall bedriva fastighetskonsultering, fastighetsmäkleri, handel med värdepapper, investering i fast egendom och därmed förenlig verksamhet.