Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Mizzi Consulting AB
Org.nr: 556871-0254
Redovisning och konsultation kring redovisning och andra ekonomiska frågor. Friskvård vilket bland annat inkluderar yoga.
MJ Street Food HB
Org.nr: 969776-7094
Konsult inom Street food- och restaurangbranschen samt att hjälpa till vid uppstart av restauranger med startpaket.
MJS Venture AB
Org.nr: 556782-3033
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och investera i onoterade bolg.
MKID AB
Org.nr: 556985-9514
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet inom industridesign, produktutveckling, designstrategi och retail'servicedesign.
MKW Invest AB
Org.nr: 556881-3694
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ML Raneheim AB
Org.nr: 556333-1346
Bolaget skall driva apotek samt konsulterande tjänster inom el och automation, samt handel med aktier och idka därmed förenlig verksamhet.
MMN Modern Management Network AB
Org.nr: 556511-7040
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledning, organisation, ekonomi och administration jämte därmed förenlig verksamhet.
Mobenga AB
Org.nr: 556678-0648
Bolaget ska bedriva sälja och marknadsföra teknik och tjänster till betting- och gamingindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Mobile Strategy Sweden AB
Org.nr: 556891-5416
Utgivande av mjukvara, datorkonsultverksamhet.
Mobill Scandinavia AB
Org.nr: 556676-3123
Bolaget skall leverera teknik som möjliggör betalning av biljetter, tjänster och varor med mobiltelefonen som hjälpmedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Modular ML AB
Org.nr: 556861-8390
Bolaget ska bedriva konsultationer och verksamhet inom byggnation och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
MOHV Mäklarsupport AB
Org.nr: 556947-4785
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende fastighets- förmedling samt därmed förenlig verksamhet.
MOHV Sverige AB
Org.nr: 556895-5107
Bolaget skall förmedla överlåtelser och'eller upplåta rätt för annan genom så kallad franchising, förmedla överlåtelser av fast egendom, tomträtter, bostadsrätter, nyttjanderätter och därmed jämförlig egendom. Bolaget sk ...
Moms Retur Hans Leijerfelt AB
Org.nr: 556498-4580
Bolaget skall administrera återvinning av mervärdeskatt, ekonomisk och handelspolitisk konsultverksamhet, köp och försäljning av aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MoneyGate AB
Org.nr: 556967-8625
Bolaget skall bedriva flerspråkig ekonomisk rådgivning, valutaväxling och transfer samt fakturatjänster och därmed förenlig verksamhet.
Monnet-Spaak AB
Org.nr: 556666-5252
Bolaget skall bedriva kunskapsprojekt, utbildning, konsultverksamhet, föredrag, träning, simulationer, innovation, riskkapitalverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
mono arkitekter AB
Org.nr: 556290-7435
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulterande verksamhet inom byggbranschen, handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
MOP AB
Org.nr: 556760-1702
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av att åta sig styrelseuppdrag och andra uppdrag rörande rådgivning och företagsledning, omvärldsbevakning samt marknadsföring kring företagsaffärer huvudsakligen på den svenska ma ...
more intenz AB
Org.nr: 556661-4714
Bolaget skall utöva konsultverksamhet för utveckling av företag, organisationer och dess medarbetare samt här utöver idka utbildnings- och rekryteringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Moresco Projektledning AB
Org.nr: 556856-6748
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen samt bedriva med ovan angiven verksamhe ...