Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MOP AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet i form av att åta sig styrelseuppdrag och andra uppdrag rörande rådgivning och företagsledning, omvärldsbevakning samt marknadsföring kring företagsaffärer huvudsakligen på den svenska marknaden, tillverkning och försäljning av smycken i ädla metaller och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Marknadsföring - Rådgivning - Smycken
Org.nr: 556760-1702
Företagsform: Aktiebolag