Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Malmö

2xB Redovisning i Växjö AB
Org.nr: 556507-9166
Bolaget skall bedriva träning och friskvård, rådgivning inom friskvård, bokförings- och ekonomikonsultationer, uthyrning av inventarier inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
3H Konsult AB
Org.nr: 556996-5949
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer av lyft och materialhanteringsutrustning och transmissioner och därmed förenlig verksamhet.
4WORLD AB
Org.nr: 556987-5361
Bolaget ska bedriva bemanningsverksamhet samt juridisk rådgivning till andra bemanningsbolag. Bolaget bedriver också import och export av förbrukningsvaror såsom hushållsprodukter, städmaterial samt engångsartiklar såsom ...
AB Harriet Rickman
Org.nr: 559021-8797
Aktiebolaget skall sälja hyra ut och förmedla 1. sociala tjänster i form av socialsekreterare till kommuner landsting och stat för handläggning av sociala ärenden i form av utredningar och övrig hantering inom den social ...
Activae Vitae AB
Org.nr: 559010-0342
Konsultverksamhet inom hälsovård exempelvis hyrläkare. Konsultverksamhet inom sport och fritid, friluftsliv, utförsåkning, exempelvis utbildning av skidlärare, föreläsningar, rådgivning. Konsultverksamhet inom programmer ...
Advokatfirman Southlaw AB
Org.nr: 556442-0700
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen juridisk rådgivning, och därmed jämställd verksamhet.
AE Advice Öresund AB
Org.nr: 556958-4799
Erbjuder vägledning, rådgivning, stöd och information till företag, organisationer, privatpersoner, myndigheter och politiker i allt som rör arbetsmarknadens gränsgångarproblematik mellan länder, så som det sociala områd ...
Affärsutveckling Öresund AB
Org.nr: 559021-5744
Bolaget ska - bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom affärsutveckling åt företag i Sverige och internationellt - erbjuda tjänster inom organisationsutveckling - erbjuda tjänster avseende affärsutveckling, mentorsk ...
agentHappy AB
Org.nr: 556654-8102
Bolaget skall bedriva rådgivning, utbildning och utveckling avseende informationssystem och konsultverksamhet inom hem- elektronikbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Akropol AB
Org.nr: 556275-6147
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier, bedriva konsultativ rådgivning och utbildning inom områdena ekonomi och IT och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Restorama Holding
Org.nr: 556205-0400
Bolaget skall driva försäljning, uthyrning, teknisk service och rådgivning av storhushållsmaskiner, storköksutrustning och möbelinredningar samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet dock ej sådan v ...
Aktiebolaget Svenska Varuhuset
Org.nr: 556051-1353
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, rådgivning samt förvaltning och handel av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall idka tillverkning av och handel engros med textil- och manufakturvaror. Bolage ...
Aktiv Kommunikation Öresund AB
Org.nr: 556682-7712
Bolaget skall idka strategisk rådgivning och operativt agera i strategisk kommunikation, PR- och massmedierelationer, opinionsbildning, finansiell kommunikation, redaktionellt arbete och effektiv process-, affärs- och ve ...
Aktys ögonklinik AB
Org.nr: 556956-1607
Bolaget skall bedriva ögonkirurgi, ögonklinik, ögonoperationer och optisk rådgivning samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AL-FADE AB
Org.nr: 556992-5927
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på invest- eringar och finansiell verksamhet samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ge rådgivning i företags- ledning, finansiering och org ...
alfa Q Resources ek. för.
Org.nr: 769616-6649
Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen genom att på en allmännyttig grund främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom kompetensutveckling, validering, jobbförmedling samt rådgivning. Kompetensutveckling a ...
alltX HB
Org.nr: 969768-9769
Företaget skall erbjuda konsulttjänster inom management och finansiell rådgivning.
ALMI Företagspartner Skåne AB
Org.nr: 556488-1208
Bolaget skall främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nuföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i skånsk näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakterna ...
AM Partner AB
Org.nr: 559017-5062
Bolaget ska bedriva design och handel med 3D-printade artiklar och 3D-printers. Bolaget ska också bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande 3D-printing och 3D-printers samt därmed förenlig verksamhet.
Ambitious Curiosity Experienced Consulting Sweden AB
Org.nr: 556965-3958
Affärsutveckling, projektledning, förhandling och finansiell rådgivning.