Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Bizpendo AB
Org.nr: 556899-7083
Företaget skall tillhandahålla tjänster som management och verksamhetskonsult med inriktning på identifiering, utformning och implementering av affärsidéer och strategier. Företaget skall vidare bedriva projektledning oc ...
Bjerevik AB
Org.nr: 556263-7677
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi och finansiering, förvaltning av lös egndom, samt att idka därmed annan förenlig verksamhet.
Bjärkeson Johansson Consulting AB
Org.nr: 556971-8520
Aktiebolaget ska bedriva konsult och ledningsstöd till företag och organisationer såsom styrelseuppdrag, ledningsfunktioner, riskhantering, planering och programmering, ekonomi, skatt och redovisning. Även annan rådgivni ...
Björn Lindblom Konsult AB
Org.nr: 556930-5146
Bolaget ska bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med hästar, uppfödning och handel med hästar samt bedriva konsultverksamhet inom travsporten ävensom idka annan, med ovan nämnda branscher, därmed förenlig verksamhet.
Björn P. Byggkonsult AB
Org.nr: 559035-8254
Aktiebolaget ska bedriva byggprojektering, byggteknisk rådgivning, utredningar, besiktningar och kontrollansvars- uppdrag samt förvärva, förvalta, uthyra och vidareförsälja fastigheter, förmedling av fastigheter för uthy ...
Björnsdotter Consulting AB
Org.nr: 556882-3941
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom HCM (human capital management), rekrytering, organisations-, verksamhets- och ledarskapsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Black & Red Tattoosupplies KB
Org.nr: 969731-2677
Försäljning och tillverkning av tatueringsmaterial, kläder, klädtryck och konst samt konsult och reparationsarbeten inom finmekanik.
Blanking Resources AB
Org.nr: 556851-6107
Bolaget ska bedriva privat barnomsorg samt konsulttjänster inom Human Resources, affärsutveckling och annan rådgivning inom internationell mobility samt därmed förenlig verksamhet.
Blomgren & Family Distribution AB
Org.nr: 556946-8431
aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, konsultation, events, provsmakning och marknadsundersökningar inom livsmedel, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt därmed förenlig verksamhet.
blå telemedia HB
Org.nr: 969687-7126
Telemarketing, support, konsult, försäljningstjänster inom tele, data och media (radio, tv och tidningar).
BM Nordic AB
Org.nr: 556930-3299
Bolaget skall bedriva trading, import, konsultation inom livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
BN Consult Miljöteknik AB
Org.nr: 556487-8295
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom värme och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Tillström Konsult AB
Org.nr: 556500-5427
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena oral specialist- vård, handel med och utveckling av dentalprodukter, konsult- och kursverksamhet inom oral- och dentalområdet samt handel med och förvaltning av värdepapper ...
BO-RE KONSULT KB
Org.nr: 916540-0830
BOKFÖRING OCH KAMERALA TJÄNSTER SAMT HANDEL MED SJUKVÅRDSMATERIAL, HUS OCH TOMTER.
Bobet AB
Org.nr: 556535-7968
Bolaget skall bedriva kvalitetssäkring inom hälso- och sjuk- vård, utbildning inom folkhälsovetenskap, textil formgiving samt konsult- och byggnadsverksamhet inom VVS-branschen samt idka annan härmed förenlig verksamhet.
BoBuDev HB
Org.nr: 969774-0810
Bolaget ska hjälpa sina uppdragsgivare att skapa nya affärsmöjligheter genom affärsutvecklingsprogram som innefattar mötesbokning, marknadsföring och försäljning.
BodyXcellence Scandinavia AB
Org.nr: 556906-5906
Bolaget skall bedriva hälso- och friskvård, företrädesvis genom estetiska behandlingar samt konsultverksamhet och handel inom hälso- och friskvårdsbranschen ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bohusvärden Syd AB
Org.nr: 556778-6396
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom lyft- och elbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bojesson Konsult AB
Org.nr: 556653-4714
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning samt förvaltning av värdepapper.
Bokevik AB
Org.nr: 556929-5727
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, utföra konsulttjänster inom affärs- och bolagsutveckling och därmed förenlig verksamhet.