Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BoBuDev HB

"Bolaget ska hjälpa sina uppdragsgivare att skapa nya affärsmöjligheter genom affärsutvecklingsprogram som innefattar mötesbokning, marknadsföring och försäljning."
Finns i branscher på Wedoo: Callcenter - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 969774-0810
Företagsform: Handelsbolag