Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Callcenter i Malmö

8se i Sverige AB
Org.nr: 556952-0843
Aktiebolaget ska sälja internettjänster och konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring samt därmed liknande verksamhet.
Alfazoe Consulting AB
Org.nr: 556814-0916
Bolagets verksamhet skall omfatta konsultationer inom försäljning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
AP Holding AB
Org.nr: 556854-2582
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag eller annat delägt bolag bedriva verksamhet inom design av mobiltelefoner och mobiltelefon- accessoarer och därmed förenlig verksamhet.
Avant Scandinavian Relations AB
Org.nr: 556613-4903
Bolaget skall bedriva kontorsadministration och erbjuda kundtjänslösningar till företag och därmed förenlig verksamhet.
BF Factoring AB
Org.nr: 559026-2613
Bolaget skall bedriva konsultverksamheter inom försäljning, marknadsföring, hantering av fakturering samt uppköp av affärer samt idka därmed förenlig verksamhet.
BoBuDev HB
Org.nr: 969774-0810
Bolaget ska hjälpa sina uppdragsgivare att skapa nya affärsmöjligheter genom affärsutvecklingsprogram som innefattar mötesbokning, marknadsföring och försäljning.
Brantech System AB
Org.nr: 556682-5351
Bolaget skall verka med rådgivande konsultverksamhet inom it- branschen, försäljning av telefonitjänster, samt resereportage på frilansbasis och för egen verksamhet.
Cessibel Konsult AB
Org.nr: 556658-3133
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom marknadsföring och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Client Solutions Sweden AB
Org.nr: 556883-0441
Försäljning av företagstjänster i telecombranschen Att via telefon och fysisk besök sälja kommunikationslösningar till företag såsom telefoni, internet och växlar
ConnectingSweden in Malmö, SMA AB
Org.nr: 556653-3104
Bolaget ska bedriva callcenter och uppsökande försäljningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dialect Kundservice AB
Org.nr: 556748-4513
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom försäljning, IT och telecom samt förenlig verksamhet.
E.ON Kundsupport Sverige AB
Org.nr: 556744-4301
Bolaget ska bedriva kundservice och producera andra tjänster med syfte att utveckla kundrelationer samt därmed förenlig verksamhet.
Exporters Directories AB
Org.nr: 556758-3199
Bolaget ska utveckla, producera och marknadsföra informationstjänster samt bedrvia därmed förenlig verksamhet.
Hegethorn & Rahim consulting HB
Org.nr: 969775-6105
Telemarketing inriktat mot privat- och företagskunder.
HF Group AB
Org.nr: 556971-4040
Bolaget skall bedriva telemarketing, postorderverksamhet inom hemelektronik, databasdrift och därmed förenlig verksamhet.
JMC New Business Performance AB
Org.nr: 556610-3478
Bolagets verksamhet är att skapa affärsmöjligheter för sina uppdragsgivare. Detta sker bland annat genom marknadsunder- sökningar, utveckling och löpande uppdatering av prospektdata- baser, mötesbokningar, marknads och f ...
JP-Grossist AB
Org.nr: 556965-8627
Försäljning av förbrukningsvaror inom belysning samt handel med värdepapper och fastigheter.
KONEKTA AB
Org.nr: 559000-5350
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom kundtjänst, callcenter, distributionstjänster, canvas och tillhandahålla administrativa tjänster inom försäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Larsson & Partners AB
Org.nr: 556990-3718
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra liknande varor via callcenter verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Luxafina Kundrelationer KB
Org.nr: 969776-9934
Företaget skall bedriva utbildning, marknadsföring. Bolaget skall också, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom call centers, contact centers, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig ve ...