Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luxafina Kundrelationer KB

"Företaget skall bedriva utbildning, marknadsföring. Bolaget skall också, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom call centers, contact centers, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Callcenter - Marknadsföring
Org.nr: 969776-9934
Företagsform: Kommanditbolag