Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

CaMaBe Consulting AB
Org.nr: 556730-5262
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva konsultverksamhet inom strategi, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Capricornium AB
Org.nr: 559002-0854
Aktiebolaget ska äga andelar i andra företag, bedriva konsultverksamhet inom företagsinnovation samt därmed förenlig verksamhet.
CAPTIO AB
Org.nr: 556613-0521
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, organisationsutveckling, ledarutveckling, rekrytering, HR, utbildning och coachning.
Captus AB
Org.nr: 556791-4154
Bolaget skall bedriva opinionsbildning för frihetliga och företagarvänliga idéer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cardell Consulting AB
Org.nr: 556710-6769
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organisations- och ledarutveckling jämte författarverksamhet samt bedriva handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Caretag Sweden AB
Org.nr: 559002-7800
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, utveckla och bedriva försäljning av mjukvara, konsult inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Bonde AB
Org.nr: 556451-4346
Bolaget skall tillhandahålla varor och tjänster till verksamheter där service ingår, företrädesvis i branscher som hotell- och restaurang och service-organisationer som hälsovårds- och informationscentraler. Dessutom ska ...
Carlito Konsult AB
Org.nr: 556744-3568
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och skatter samt därmed förenlig verksamhet.
Carlsten Holding AB
Org.nr: 556982-4435
Teknisk konsult inom bygg- och anläggningsteknik, el, vvs, energi & miljö. Konsultförmedling och coaching inom bygg- och fastighetsbranschen. Äga och förvalta värdepapper och fast egendom, liksom annan härmed förenlig ve ...
CARMATEC AB
Org.nr: 556663-5222
Bolaget skall bedriva handel med bulkhanteringssystem och komponenter härtill jämte teknisk konsult- och tjänsteverksamhet rörande sådana system samt idka annan härmed förenlig verksamhet.
CARONA Fmaster AB
Org.nr: 556260-0691
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom teknik, personal och management samt förmedling och uthyrning av flygplan jämte därmed förenlig verksamhet.
Carro i Skåne AB
Org.nr: 556900-2487
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper, fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom detaljhandel och därmed förenlig verksamhet.
Caröe Invest AB
Org.nr: 556879-7400
Bolaget ska bedriva konsultation inom försäljning, marknadsföring och företagsledning samt äga och förvalta aktier, obligationer och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CASAMARE fastighets AB
Org.nr: 556951-8474
Fastighets förvaltning Fastighetägande drift och skötsel av fastigheter Fastighets reparationer och underhåll
Cashware AB
Org.nr: 556603-1984
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva import och exportstöd för andra företags tillverkade produkter, industrilla system och marknadsföring av produkter, tjänster och system och i avtalsavslutprocessen ...
Cassiki Consulting AB
Org.nr: 556977-2485
Konsultverksamhet inom personal och organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Castletown Capital AB
Org.nr: 556875-6430
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom VVS-området, handel med fastigheter, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Catharina Plesner AB
Org.nr: 556726-8320
Bolaget ska bedriva beteendevetenskaplig konsultationsverksamhet.
Catharina Sjöstrand Consulting AB
Org.nr: 556981-1606
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utvecklingsområden för privatpersoner och företag, handel med brett sortiment av heminredningsvaror inom e-handel samt handel med värdepapper.
Catherine Berlin AB
Org.nr: 556524-7243
Bolagets har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla konsulttjänster samt ge ut böcker inom kommunikation, utbildning och juridik samt därmed förenlig verksamhet.