Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

berg&dahl AB
Org.nr: 556900-5530
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom restaurang- och livsmedelsindustrin. Receptutveckling, matstyling, föredrag, produktutveckling av mat- och livsmedelsprodukter, samt producera bedriva mat och resejournalistik ...
Bergkvist & Co AB
Org.nr: 556435-7720
Bolaget skall driva konsultverksamhet för ekonomisk rådgivning samt förvärva, förvalta och avyttra aktier, valutor, andelar och andra finansiella instrument samt fast eller lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet
Bergkvist Publishing AB
Org.nr: 556868-3428
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förlags- verksamhet, publishing, utbildning och rådgivning inom bland annat livsmedelsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
BERNY EINARSSON PERSONALUTVECKLING HB
Org.nr: 916548-6839
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM PERSONALUTVECKLING OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR.
Bertil Hägg Byggkonsult AB
Org.nr: 556789-9744
Bolaget ska bedriva projektering, projekteringsledning och projektledning inom byggnadsbranschen, administrativ och ekonomisk konsultation samt förvärv och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksam ...
Besikta Bilprovning i Sverige Holding AB
Org.nr: 556910-0943
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier eller andra värdepapper i Besiktningskluster 2 AB under ändring till Besikta Bilprovning i Sverige AB, org.nr 556865-1359, samt att bedriva därmed fö ...
Besikta Förvaltning AB (publ)
Org.nr: 556848-9404
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling inom bilbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Bestefar AB
Org.nr: 559012-2619
Företaget ska driva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och verksamhetsstyrning.
Betel HB
Org.nr: 969632-3279
Medicinsk konsultverksamhet. Medicinsk rådgivning. Medicinsk utredning. Medicinsk forskning. Utbildning inom medicinska områden. Föreläsarverksamhet. Uthyrningsläkare. Barnläkare. Akutläkare, Medicinska intyg. Försäljni ...
Betpirate AB
Org.nr: 556927-7873
Bolaget skall bedriva handel med parfym, kosmetika, konfektyr, handel med värdepapper, tekniska tjänster och uppdrag inom spelbranschen samt internetrådgivning och därmed förenlig verksamhet.
bexco AB
Org.nr: 556630-3136
Bolaget skall bedriva rådgivning i affärsutvecklings-, lednings-, och organisationsfrågor och andra företagsekonomiska frågor och bedriva investeringsverkamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bhive AB
Org.nr: 556921-2334
Företaget ska bedriva ledarutveckling, managementutbildning, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling, coachning, organisationsutveckling, mentorskapsutbildning, handledning, facilitering, utbildning, kurser,'trainingträ ...
Big South AB
Org.nr: 556904-4489
Företaget ska bedriva konsult- och produktionsverksamhet inom reklam, PR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
BIKO Building Information AB
Org.nr: 559020-9036
Byggekonomi
Billgren Konsult AB
Org.nr: 556810-3138
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av konsulttjänster inom IT, projektledning och management, bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
BioTekPro AB
Org.nr: 556426-4777
Bolagets verksamhet skall bestå av att själv eller genom dotterbolag, bedriva teknisk konsult- och utbildningsverksamhet inom farmaci, livsmedel, elektronik, optik och verkstad med höga renhetskrav och handel med utbildn ...
BIOZEN HB
Org.nr: 916767-2683
FÖRSÄLJNING AV HUDVÅRDSPRODUKTER SAMT KONSULT INOM LEDAR- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING.
Birdsview AB
Org.nr: 556829-3590
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet avseende företags och myndigheters organisation och utveckling, äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt fas och lös egendom jämte dä ...
Bitcraze AB
Org.nr: 556866-9955
Design av- och handel med elektronik avsedd för utvecklingsverksamhet.
BizDevNet Consulting AB
Org.nr: 559004-4607
Bolaget skall utföra konsulttjänster och bistå med rådgivning inom områdena företagsledning och organisation, försäljning, affärsutveckling och internationalisering, samt idka därmed förenlig verksamhet.