Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Brukstigens Capital AB
Org.nr: 556875-8303
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom VVS-området, handel med fastigheter, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Brunelli Management AB
Org.nr: 556671-9935
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering och uthyrning av personal, konsultarbete inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling, investeringar i olika projekt och verksamheter samt kapitalplacering och liknande verksamhet.
Brunnshög Energi AB
Org.nr: 556951-8144
Bolaget skall utveckla och erbjuda hållbara, innovativa energi- och transportlösningar i form av produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska vidare omfatta produktion och distribution av ener ...
Bruun Consulting AB
Org.nr: 556668-6977
Bolaget skall huvudsakligen bedriva verksamhet inom förvaltning av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom informations- och kvalitetssäkring, kvalitetsimport ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BTB Pharma AB
Org.nr: 559001-7603
Bolaget BTB Pharma AB skall bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter. Dessa produkter består främst av peptider och proteiner. Bolaget kommer även att bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av ...
BTR Holding AB
Org.nr: 556954-3217
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom bygg- sektorn, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Budia Nordic AB
Org.nr: 556465-4795
Bolaget ska bedriva transport av gods, passagerare (personal) och handel med fordon.
Building Industry Research and Development Company, Sweden, AB
Org.nr: 556202-3548
Bolaget skall idka forskning, konsultverksamhet och handel inom byggnadsbranschen, samt bedriva verksamhet inom sportbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Building Industry Research and Development, Scandinavia, AB
Org.nr: 556215-6538
Bolaget skall idka forskning, konsultverksamhet och handel inom byggnadbranschen samt bedriva verksamhet inom sportbranchen, däribland verksamhet med tävlingshästar, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
BuildIt i Malmö AB
Org.nr: 556389-0556
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet samt underhåll av kommunikations- och internettjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Burre Invest AB
Org.nr: 556856-5468
Bolagets verksamhet skall bestå i att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Business and Stocks Invest & Co, BASIC, AB
Org.nr: 556438-3072
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom områdena offentlig administration och förvaltning, industriell teknik, bygg-, fastighet- och hotellverksamhet samt handel med och förvaltning av värdepaper oc ...
Business Intelligence & Trading in Scandinavia AB
Org.nr: 556948-0725
Import och export av drycker och livsmedel samt konsultverksamhet inom management.
Business Management Öresund EF
Org.nr: 769622-8027
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att gemensamt och envar, erbjuda konsulttjänster inom ledarskap och management åt företag och andra organisationer.
Buvati AB
Org.nr: 556857-5038
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg Konsulter Syd KB
Org.nr: 969762-6514
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg. Utföra mängd- och kalkylberäkningar inom byggindustrin. Upprätta budget- beräkningar samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Konsult i Limhamn AB
Org.nr: 559030-3789
Bolagets verksamhet är byggverksamhet, entreprenadarbete inom bygg, uthyrning av personal inom bygg, lokalvård och flyttarbeten samt därmed förenlig verksamhet
Bygg-Fast International AB
Org.nr: 556724-1053
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom fastighetsfrågor, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Byggadministration Harald Olsson AB
Org.nr: 556122-9278
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i byggbranschen, handel med fastigheter och värdepapper innefattande rätt att äga och förvalta aktier, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult Dockan AB
Org.nr: 556934-8310
Projekt- och byggledning. Konsulttjänster inom förvaltning av bostadsrätter och hyresrätter.