Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

360 North Invest AB

"Bolaget ska äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och fast egendom, bedriva rådgivningsverksamhet avseende byggnadsverksamhet och investeringar i fast egendom, bedriva hästsportverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556943-0225
Företagsform: Aktiebolag