Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A.V.S. Holding AB

"Bolaget skall bedriva agenturrörelse med automatik- och ventilprodukter inom verkstads- och processindustrin samt därtill hörande konsultverksamhet, förvaltning av dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Provisionshandel
Org.nr: 556686-0960
Företagsform: Aktiebolag