Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

LEG. PSYKOTERAPEUTERNA HARTMAN & REVSTEDT HB
Org.nr: 916548-8173
PSYKOLOGISK KONSULT- OCH BEHANDLINGSVERKSAMHET
Leg. Psykoterapeuterna Revstedt & Hartman AB
Org.nr: 556801-1083
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykologi jämte därmed förenlig verksamhet.
Leibig Holding AB
Org.nr: 556892-3410
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Leif G Eriksson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 559031-9041
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom företagsorganisation och annan därmed förenlig verksamhet.
Leiflands Konsult AB
Org.nr: 556053-4512
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, köpa och sälja och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Lematt Konsult HB
Org.nr: 916766-7386
FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, UTBILDNING OCH KONSULT INOM DATABRANSCHEN.
Lennart Bengtsson Konsult AB
Org.nr: 556083-3518
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom byggnadskonstruktioner och därmed förenlig verksamhet.
Lenz Electronics AB
Org.nr: 556392-9289
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av legotillverkning inom elektronikbranschen, samt förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LETEOS AB
Org.nr: 556613-5892
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsförvärv, finansiella tjänster, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet ävensom idka därmed förenl ...
Lex Mare Advising AB
Org.nr: 559025-8322
Aktiebolaget ska erbjuda ekonomisk och juridisk konsultation till privatpersoner samt företag, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.
LGS Environmental AB
Org.nr: 556478-3164
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom området teknik bedriva utrednings- och konsultarbete avseende inre och yttre miljö och därmed förenlig verksamhet.
Li & Le i Malmö AB
Org.nr: 556942-9664
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom import och export, förmedling och handel med verkstadsmaskiner och småmotorer. Elektronik såsom datorer och hobbyartiklar. Kemiska produkter såsom raffinerade oljeprodukter ...
Life is App AB
Org.nr: 556842-1191
Bolagets verksamhet består av att utveckla, tillverka, forska på, marknadsföra, sälja tjänster och produkter för elektronisk ut- rustning, bedriva konsultverksamhet inom närliggande områden samt därmed förenlig verksamhe ...
Lifra Invest AB
Org.nr: 556447-0283
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra konsult- tjänster inom byggnads och fastighetsförvaltning samt att även bedriva handel med värdepapper, fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
Liljengrens VVK AB
Org.nr: 556678-8963
Bolaget skall bedriva konsultationer och besiktning inom värme-, ventilations och kylbranscherna, försäljning av ventilations- produkter, äga och förvalta fast egendom, handla med aktier och andra värdepapper samt bedriv ...
Lilla Beddinge Christineslätt gård AB
Org.nr: 559015-0776
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena PR och kommunikation, medicinsk vård, ateljé- och konferensverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Lilla Thumatorp HVB AB
Org.nr: 556554-6321
Bolaget ska bedriva samhälls- och arbetsintegrerande verksamhet för barn och unga människor med övergripande ändamål att integrera barn och unga människor som har svårt att komma in i samhällsgemenskapen och bli vuxna oc ...
Limhamnshus AB
Org.nr: 556170-7984
Bolaget skall bedriva bygg- och annan teknisk konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Limhamnshus Projektutveckling AB
Org.nr: 559030-8945
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lind Projects AB
Org.nr: 556904-8514
Bolaget verksamhet består av att erbjuda konsult- och projektledningstjänster inom ekonomi och administration samt konsult- och projektledningstjänster relaterade till fastighetsbranschen samt därmed jämförlig verksamhet ...