Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Kaiketsu Sverige AB
Org.nr: 556275-2146
Aktiebolaget ska bedriva konsult-, konstnärs- och författarverksamhet inom områdena organisation-, personal och marknadsförvaltning samt förvalta värdepapper, lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kailash HB
Org.nr: 969731-6710
Restaurangnäring, snabbmat och café. Import och export av matvaror, skor, industriutrustning och dykutrustning. Tillhandahålla konsultativ service till kunder angående Kina och Europa avseende handel, information och res ...
Kajra AB
Org.nr: 556700-8064
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga aktier i utländska bolag, att driva handel med samt import och export av varor och tjänster inom sport och skönhet, även konsultverksamhet inom informationsteknologi och därme ...
Kajsa of Skåne AB
Org.nr: 556987-4919
Bolaget ska bedriva handel med och produktion av textilprodukter, konsthantverk, presentartiklar och väskor samt tillhandahålla konsulttjänster inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även verka ...
Kamph GUIDELINES AB
Org.nr: 556763-0057
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende företagsorganisation inom lokalsök, omlokalisering, verksamhetsanpassning av kontor samt projekt- ledning av interna projekt och därmed förenl ...
Kanmalmo AB
Org.nr: 556669-2983
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet inom områdena digital kommunikation, datorbaserade informations- och kommunikationssystem. Även konsultverksamhet inom försäljning och företagsutveck ...
Kanvicom AB
Org.nr: 556714-5361
Bolaget ska bedriva detaljhandel med livsmedel och bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ovan angivna områden samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kapitalförvaltning i Västervång AB
Org.nr: 556954-8752
Föremålet för bolagets veksamhet är att bedriva finans- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
KAPRA Bygg & Service AB
Org.nr: 556916-7785
Bolaget ska bedriva bygg, kakel & klinkerarbeten, städ, servicearbeten och anläggningsarbeten, konsultationer inom byggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Karakai Kommunikation AB
Org.nr: 556693-8543
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildningar i kommunikation, handel med och värdepapper jämte därmed förenlig förenlig verksamhet.
Karin Tingstedt Produktion AB
Org.nr: 556674-3174
Bolaget skall bedriva konsultation inom marknadsföring och reklam samt konsultation och produktion inom teater, film och konst. Vidare utförs även grafisk formgivning och produktion av diverse reklammaterial.
Karl-Erik Grevendahl Development AB
Org.nr: 556725-4882
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom managementstyrning, coaching, projektledning och utvecklingsarbete riktat till svenska och utländska företag, offentliga verksamheter, organisatione ...
Kase Invest i Malmö AB
Org.nr: 556940-3230
Bolaget ska förvalta dotterbolagsaktier och därmed förenlig verksamhet.
Kasparos AB
Org.nr: 556895-7756
Företaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom bygg och managementområdet samt idka skribentverksamhet.
KATANE AB
Org.nr: 556874-8106
Aktiebolagets verksamhet ska vara äga, förvalta och utveckla hel- och delägda dotter-, intressebolag, understödja och utveckla verksamheter generellt, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenliga verksamheter.
Kellmar Management AB
Org.nr: 556560-1415
Bolaget skall bedriva konsultationer inom rekrytering och ekonomi, driva agenturer för handelsvaror som konfektion och sportartiklar, idka handel med aktier och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Kenneby Förvaltning AB
Org.nr: 556718-5433
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och förvaltning samt äga fast och lös egendom och även bedriva annan därmed förenl ...
Kiaholmen KB
Org.nr: 969761-5442
Konsultverksamhet avseende företagsöverlåtelser, bemanning, rådgivning inom finansiella tjänster samt reseproduktion.
Kichisaga Leadership AB
Org.nr: 556856-9379
Konsultation, utbildning och mediaproduktion inom verksamhetsutveckling och ledarskap, genus och mångfald.
Kiming AB
Org.nr: 556630-8549
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling-, styrning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.