Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

IDERA Konsultteknik i Malmö AB

"Bolaget skall driva konsult- och kvalitetssäkringsarbete inom tillverkning, ombyggnad, reparation, installation och återkommande kontroll av mekaniska anordningar på kärnkraft, värme- och elproducerande företag'industri samt inom informationsteknolo gi såsom utbildning, programmering, utveckling av webblösningar och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Ombyggnad - Programmering
Org.nr: 556539-0001
Företagsform: Aktiebolag