Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

HBET FIGO-GRUPPEN
Org.nr: 916549-6671
Konsultverksamhet avseende individ- grupp och organisationsförändringar. Förlagsutgivningar, kursarrangör samt hotellverksamhet för ovanstående arrangemang. Inköp och försäljning av böcker.
HBet Hedwig Medieproduktion
Org.nr: 969728-8216
Företaget kommer att bedriva medieproduktion. I första hand texter, bilder och hemsidor på uppdrag. Utom kundintäkter kommer det även finnas intäkter från annonsförsäljning på de egna hemsidorna.
HBet Kvalitetsprojektörerna Akhter & Undhammar
Org.nr: 969627-7061
Konsult och projektverksamhet inom kvalitetsutveckling, marknadsföring, undersökning, organisationsförändring, fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkring av textilprodukter.
HBET MASCOT KONSULT
Org.nr: 916541-0730
VILLAPROJEKTERING OCH FÖRSÄLJNING
HBet MP Konsult
Org.nr: 969662-3256
Datorutbildning, utbildningsmaterial, datorsupport.
HBet Royal Konsult
Org.nr: 998200-1860
Konsultativ verksamhet inom ekonomi, försäljning och inköp. Biograf- och nöjesverksamhet.
HBET S S AGENCIES
Org.nr: 916548-3240
IMPORT AV TEXTILIER, FÄRSKVAROR, LANTBRUKSPRODUKTER OCH EXPORT AV INDUSTRIVAROR SAMT KONSULT- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET.
HBet Ventil i Malmö
Org.nr: 969774-2873
Konsultverksamhet avseende företagsorganisation.
Hanmi Budo & Media EF
Org.nr: 769618-6456
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att dokumentera, filma, redigera, producera bu- dorelaterat material, samt inköp, försäljning och uthyrning av budorelaterat material eller u ...
Hans G Media AB
Org.nr: 556527-4999
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsulttjänster inom media- och informationsbranschen, journalistisk verksamhet, utföra juridiska tjänster, hälso- och sjukvårdsverksamhet samt konstnärligt skapande avseende foto och ...
Hans Söderberg AB
Org.nr: 556799-2416
Bolagets verksamhet ska vara byggnadsmåleri och inredningsarbeten. Arbeten med att sänka energikostnader och uttorkningar i bostäder.
Happach Consulting AB
Org.nr: 559043-1366
Aktiebolagets verksamhet bedriver försäljning av tjänster av läkare med uppdrag inom sjukvård, öppenvård, hemsjukvård, primärvård samt privat mottagning och därmed förenlig verksamhet. Konsult och rådgivningsverksamhet i ...
Harald Åkesson AB
Org.nr: 556991-6124
Konsult och handel inom lantbruk och livsmedel.
Harman Connected Services AB
Org.nr: 556250-3515
Bolaget skall, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva konsulterande verksamhet avseende, samt utveckling av och handel med, informationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Harmoni AB
Org.nr: 556426-0924
Bolaget skall bedriva handel med konfektion, hotellverksamhet, konsultationer inom byggsektorn, förvaltning av dotterbolag, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, skogsbruk, jakt- och fritidsarrangemang s ...
Harvey & Specter AB
Org.nr: 556886-5124
Bolaget ska bedriva försäljning av elektroniska produkter inom telekombranschen via import, export samt bedriva konsulterings- och rekryteringstjänster inom hotell samt restaurangnäringen och därmed förenlig verksamhet.
HATIMA AB
Org.nr: 556704-7245
Bolaget skall äga och förvalta bolag, bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, bedriva handel, förmedling och uthyrning av maskiner och inventarier i byggbranschen samt privat och offentlig miljö, h ...
Havelius & Co HB
Org.nr: 969765-3336
Psykolog och socionomverksamhet i form av författarskap, föredrag, utbildning, handledning, medling, utredning, behandling, samtal samt därmed förenlig verksamhet.
Haxxie AB
Org.nr: 556997-3620
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, IT-teknik och produktutveckling samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HB2 VVS Teknik AB
Org.nr: 556567-0246
Bolaget skall verka som konsult inom områdena VVS-, kyla, styr- och regler, sprinkler, vacuum, gas- och tryckluft genom att biträda med utredningar, projektering, besiktning, kontroller, installationssamordning, utprovni ...