Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Health Garden HB
Org.nr: 969716-4888
Kommunicera orientkultur, initiera kinesiskt Kong Fu, förhöj anden av Tai Chi, upphöj kommunikationen av gymnastik och stöd vänskapen mellan Kina och Sverige, främja det internationella samarbetet.
Healthcare Consultants Berglund AB
Org.nr: 556612-1868
Bolaget skall bedriva konsultation och handel inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva ägande och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Healthmind AB
Org.nr: 556888-7821
Konsult och rådgivning inom hälso- och sjukvård.
Hederoth & Hydbom AB
Org.nr: 556544-1267
Bolaget skall bedriva arkitektur, design , organisationsutveckling och förändringsprocesser samt därmed förenlig verksamhet.
HEICON HB
Org.nr: 969773-1801
- Bygglovsritningar - Konstruktionsberäkningar och ritningar som kan lämnas vidare till entreprenörer eller snickare. - Digitalisering av ritningar - 3D-visualisering och 3D datormodeller av hus
Heimdal AB
Org.nr: 556685-1456
Konsult inom försäkringar och förmånder samt annan affärsutvecklingsverksamhet.
Heimdal Invest AB
Org.nr: 556726-0392
Bolaget skall bedriva projektutveckling inom fastigheter, konsultationer inom affärsutveckling samt annan affärsutvecklingsverksamhet.
Heimstaden Exploatering AB
Org.nr: 556485-9014
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, handel med fastigheter, tomtrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Heimstaden i Möllevången AB
Org.nr: 556125-1827
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Heimstaden Strängnäs AB
Org.nr: 556299-0936
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Helt enkelt punkt Sverige AB
Org.nr: 556622-7723
Bolaget skall bedriva journalistisk, formgivning, utredningsarbete, rådgivning och projektledning för kommunikation via såväl trycksaker som IT- och internetbaserade media ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hemvind AB
Org.nr: 556893-1595
Planering, projektering, förädling och uppförande av energianläggningar och därmed sammanhörande verksamheter
HerceBygg AB
Org.nr: 556936-5900
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kalkylering, projektering och utförande av murning, putsning, snickeri, rivning, håltagning, sanering, målning, kakelsättning, betong'armeringsarbeten samt takarbeten rikt ...
Herold Communication AB
Org.nr: 556949-5004
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom projektledning, utbildning, coachning, översättning och därmed förenlig verksamhet.
Herslow & Partners AB
Org.nr: 556701-3973
Bolaget skall bedriva värdepappershandel i egen regi, samt på uppdrag av hel- och delägda bolag, vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet, inkluderande s k management for hire, inom områdena företagsledning, teknik ...
Hilland Projects HB
Org.nr: 969750-4307
Produktdesign, grafisk design, förpackningsdesign, konsult- verksamhet och projektering inom media, film, reklam och design. Produktion och handel med varor och tjänster med designvaror, film, konst, presentartiklar och ...
HJ Psykologi AB
Org.nr: 559001-4543
Psykologbyrå som bedriver terapier, föreläsningar, utbildningar och dylikt av legitimerad psykolog.
HJM Konsult AB
Org.nr: 556695-1959
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning och konsultverksamhet inom IT och media.
Hjortswang Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556492-0055
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet och ekonomisk konsultation, bedriva värdepappershandel samt förvärva och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.