Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Eccomi Sweden AB
Org.nr: 556948-1350
Föremålet för företagets verksamhet är redovisningstjänster, revision, personal- och löneadministration, ekonomisk fastighetesförvaltning, marknadsföring av miljöteknik, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig ...
ECG Vignoble AB
Org.nr: 556712-4739
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och värdepapper, bedriva jordbruks och hotellverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Econet Vatten & Miljöteknik AB
Org.nr: 556738-8953
Bolaget skall bedriva konsultation och leverans av utrustning för vatten och avloppsrening samt därmed förenlig verksamhet.
Econet VMT Holding AB
Org.nr: 556919-8707
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och konsultverksamhet samt entreprenader avseende vatten-, avlopp- och biogasverksamhet, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Economic Technology International ETI AB
Org.nr: 556361-1838
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom miljö- och logistikområdet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fast egendom, liksom härmed annan förenlig verksamhet.
Edcore AB
Org.nr: 556985-6452
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende utveckling av utbildningsmaterial och teknikinformation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Eds Bruk Egendomar AB
Org.nr: 559013-9860
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fast och lös egendom främst relaterat till fastighets- och byggnadsbranschen och därtill idka entreprenad- och konsultverksamhet avseende såsom mark och fastighetsutveckling samt ...
Eds Bruk Herrgård AB
Org.nr: 559013-9894
Bolaget skall bedriva finansierings-, byggnads-, konsult och entreprenadverksamhet inom främst mark och fastighetsutveckling till främst egna ägda eller hyrda fastigheter samt tillika som alternativ eller komplement till ...
EE Luxury AB
Org.nr: 559023-4497
Konsultverksamhet, design, agentur, distribution, affärs- utveckling samt produktutveckling inom klockor och smycken. Bemanning, marknadsföringskonsultation, fotografering och redigering.
Effectus But Different AB
Org.nr: 556597-0422
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på organisationsutveckling och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
EG Power Consulting HB
Org.nr: 969765-7329
Förmedling av vindkraftverk, både nya och begagnade. Förmedling av andra energikällor som tex solceller eller andra installationer. Konsult inom alternativa energikällor.
EG Sverige AB
Org.nr: 556164-5648
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom IT-branschen och även idka annan därmed förenlig verksamhet.
Egaleco HB
Org.nr: 969767-3664
Företaget ska bedriva handel med tjänster i form av konsultverksamhet inom området kompetens- och verksamhetsutveckling i mänskliga rättigheter såsom utbildningar, föreläsningar, processtöd och verksamhetsanalys. Vi komm ...
Egredi AB
Org.nr: 556893-4631
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom bygg, data, finans, fastighet, restaurang, hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Ehandelslogik i Lund AB
Org.nr: 556696-9019
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring, försäljning samt uthyrning av mjukvara för e-handel, konsultation, support och rådgivning av densamma samt därmed förenlig verksamhet.
EHS-solutions AB
Org.nr: 556832-5145
Konsult- och revisionsverksamhet inom främst miljö, arbetsmiljö och kvalitetsområdena samt därmed förenlig verksamhet.
Ekblad Advisors AB
Org.nr: 556951-2022
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomistyrning, företagsledning, projektledning samt företagsrådgivning, styrelsearbete och värdepappershandel.
EKO-FÖRETAGSUTBILDNING SYD HB
Org.nr: 916753-3976
Företagsutbildning inom juridik och ekonomi
Ekonomerna Family Office AB
Org.nr: 556718-7587
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kompetensområdena ekonomistyrning, placering, finansiering och skatter samt marknadsföring och försäljning av utbildningar och konferensarrangemang och därmed förenlig verksam ...
Ekonomerna Holding Sverige AB
Org.nr: 556558-9354
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och uthyrning av personal, inom kompetensområdena ekonomistyrning, informatik och verksamhetsutveckling samt marknadsföring och försäljning av utbildningar och konferensarrangemang ...