Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Euroflorist AB
Org.nr: 556391-9181
Bolaget skall bedriva blomsterförmedling och handel med komple- mentartiklar för blomsteraffärer samt finansiering av fast och lös egendom - dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bank och kreditrörelse - ävensom id ...
EUROMEDIA, KONSULT- OCH BEHANDLING HB
Org.nr: 916544-0646
BEHANDLINGS- OCH KONSULTATIONSVERKSAMHET INOM SJUKVÅRD SAMT SOCIAL OMSORG OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTREDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET.
European Centre for Digital Journalism AB
Org.nr: 556586-1043
Bolaget skall bedriva konsult- och produktionsverksamhet avseende informationssystem, informationsteknik, nättidningar, telekommu- nikationstjänster, tidningar och användartester vid systemut- veckling samt därmed förenl ...
EuroStatic AB
Org.nr: 556602-8485
Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet med industri -elektronik avsedd för automation och miljöförbättrande åtgärder av maskiner och industriella anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Eva Fazekas Konsult AB
Org.nr: 556908-2331
Konsultverksamhet som vänder sig i första hand till kommuner, landsting och kommunala bolag. Hjälpa arbetsgivaren: - med pensionsrelataerade frågor - utföra utredningar och analyser som berör pensioner och andra anställn ...
Eva Milesson AB
Org.nr: 556709-0948
Bolaget skall bedriva mediaförsäljning, rådgivning inom hälsokostsektorn samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Evac AB
Org.nr: 556883-3973
Teknisk konsultverksamhet inom brandskydd och brandsäkerhet. Handel med värdepapper, fastigheter, och annan därmed förenlig verksamhet.
eValent Group AB
Org.nr: 556470-4731
Bolaget skall bedriva konsult- och försäljningsverksamhet inom dataområdet, genom att bearbeta och strukturera teknisk eller annan dokumentation eller text, skriva och lagra dokumentation, bedriva utbildning, köpa och sä ...
EvaLotta Wickström AB
Org.nr: 556921-3399
Företaget skall bedriva konsultverskamhet inom organisationsutveckling och projektledning. Företaget skall vidare äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt även som med detta likvärdig verksamhet.
Evalpart AB
Org.nr: 559009-5542
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet rörande förstudier, marknadskartläggningar, kundundersökningar, fältstudier, analys, rådgivning, affärsutveckling, utformning av tjänster och styrmedel, undervisning och pedagogisk v ...
Event in Skåne AB
Org.nr: 556750-6406
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka för att stora evenemang av skilda slag förläggs till Skåne. Bolaget ska genom sin verksamhet stärka Skånes varumärke och attraktionskraft samt allmänt främja regione ...
Everth Larsson MA-utveckling, ELMA AB
Org.nr: 556262-7660
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och information samt utbildning inom materialadministration, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Every Data & Consulting HB
Org.nr: 969685-1329
Bolaget skall bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom IT-branschen, främst vad gäller nätverk, support och drift, programvarulösningar, installation av kameraövervakning, DJ- verksamhet, uthyrning av ljud & ljusut ...
Evolver AB
Org.nr: 556714-2202
Bolaget skall bedriva verksamhet inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
EVRY One Outsourcing Services Malmö AB
Org.nr: 556780-9909
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva så kallad outsourcingverksamhet inom området för informationsteknologi och handha drift av IT-anläggningar för bolagets kunder samt därmed förenlig verksamhet.
Exal AB
Org.nr: 556751-6074
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta, sälja och utveckla bolag, utföra koncernadministrativa tjänster, äga fast och lös egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Excellent Business Services Sweden AB
Org.nr: 556887-9992
Bolaget skall bedriva konsult och bemannings verksamhet inom: - Ekonomi - Juridik - Administration - Social media
Execcon AB
Org.nr: 556757-5203
Bolaget ska bedriva konsult inom projektering, projektledning, upphandling av säkerhetsanläggningar samt fotografering och artikelförfattande och därmed förenlig verksamhet.
Executive Search G Brittsjö AB
Org.nr: 556964-6382
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärsutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Expandity AB
Org.nr: 556900-5514
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på företags- och varumärkesstrategi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även investera i och utveckla företag och affärsidéer samt därmed förenlig verksamhet.