Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Develcon Malmö AB
Org.nr: 556957-3081
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elbranschen och därmed förenlig verksamhet.
DigitasLBi Sverige AB
Org.nr: 556296-9468
Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda bolag bedriva verksamhet inom annonsering, marknadsföring, informationsteknologiområdet, genom att utveckla och erbjuda företag och allmänheten interaktiva tjänster, tele ...
Dillon Audit Stockholm AB
Org.nr: 556887-4506
Bolaget skall självständigt samt genom hel- och delägda dotterbolag bedriva revisionsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.
Din Pappa Skandinavien AB
Org.nr: 556830-7929
Bolagets verksamhet är att bedriva tjänster för att säkerställa verksamhets- och bruksnytta i systemutvecklingsprojekt. Som ett led i detta skall bolaget syssla med grafisk formgivning och kommunikation, media produktion ...
DINSAR IT BALTIKUM AB
Org.nr: 556983-4418
Aktiebolaget ska bedriva Heminredningsvaror, internethandel (webbutik) med glas, porslin och andra bosättningsvaror till hushåll och privatpersoner. Bosättningsvaror, glas, porslin, husgeråd, butikshandel. Bordsartiklar, ...
Diversus AB
Org.nr: 556809-6795
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot organisationsutveckling, äga och förvalta aktier jämte därmed förenlig verksamhet.
divisionM AB
Org.nr: 556695-0480
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på management och ledarskap, handel med värdepapper och investeringsverksamhet i ägarlägenheter samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
do-be consulting AB
Org.nr: 556825-0004
Företaget skall bedriva verksamhetsinriktad konsultation inom privat och offentlig verksamhet, såsom styrning, ledarskap, genomlysningar, strategi och förändringsarbete.
do-be consulting syd AB
Org.nr: 556898-9726
Tjänster inom verksamhetsutveckling i den privata och offentliga sektorn såsom strategi- och strukturutveckling, förändringsledning och processförändringar, besluts- och beställarstöd, projekt- och programledning, genoml ...
Docö international KB
Org.nr: 969770-8023
Bolaget kommer bedriva och äga verksamhet och konsultverksamhet i data, IT, webb samt fastigheter.
Doquima AB
Org.nr: 556972-1540
Bolaget skall bedriva konsult- och systemutvecklingsarbete inom informationsteknikbranschen. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom fotografi och videoproduktion.
DPI Sweden AB
Org.nr: 556856-5443
Bolaget skall tillhålla konsulttjänster såsom projektledning, rådgivning och granskning av systemkonstruktion inom marin- och offshore branschen och därmed förenlig verksamhet.
Dreambag Event AB
Org.nr: 556836-6776
Bolaget ska bedriva konsult- och projektverksamhet inom event samt därmed förenlig verksamhet.
Drehmer Invest och Konsult AB
Org.nr: 556870-1170
Bolaget skall äga och förvalt aktier, fastigheter och andra tillgångar. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom styrelsearbete, ledarskap, organisation och annan ekonomisk rådgivning och därmed f ...
Drini Group AB
Org.nr: 556945-1122
Bolaget skall bedriva partihandel med hygienprodukter, tandvårds- produkter samt äga och förvalta värdepapper och annan fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Drink To Shine AB
Org.nr: 556686-0846
Aktiebolaget ska bedriva egentillverkning av drycker och övriga livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Drive Concept No 1 AB
Org.nr: 556583-4198
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom branscherna för företags- och affärsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dropgolf AB
Org.nr: 556043-2634
Bolaget skall utveckla och driva tjänster inom golf, samt idka e-handel med varor och tjänster inom golfområdet och närliggande områden. Vara verksamhet som reklam- och PR-byrå och därmed förenlig verk samhet. Vara verks ...
DS Säkerhet AB
Org.nr: 556981-9930
Konsultation inom brand och säkerhet
Ductu AB
Org.nr: 556898-4115
Bolaget skall för egen räkning äga, förvalta samt bedriva handel och investeringar med aktier, andra värdepapper och hästar samt bedriva konsultverksamhet inom bla managment och ledarskap, uthyrning av tjänster och därme ...