Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Malmö

Epcon KPA Konsult AB
Org.nr: 556666-6268
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, idka rörelse avseende byggnadskonstruktion, besiktning och kontroll av fastigheter, rådgivning i samband med fastighetsöverlåtelser, samt därmed förenlig verksamhet.
Epic Creations AB
Org.nr: 556945-0199
Bolaget skall arbeta med automation, webdesign, friskvård, biodling och därmed förenlig verksamhet.
ERFIBO AB
Org.nr: 556655-1494
Bolaget ska utöva management consulting ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ergocont AB
Org.nr: 556502-6027
Bolaget skall bedriva rådgivning och undervisning i ergonomi, kontaktlinskontroll, hälsokontroller och läkarmottagning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Erik Sparre af Rossvik AB
Org.nr: 556729-7733
Uppfinnare och produktutvecklare. Konsultverksamhet inom data, it och telekom. Handel med fordon och fastigheter.
Eriksson Risk Consulting AB
Org.nr: 556653-6461
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda industri och energibransch konsulttjänster relaterade till säkerhet i anläggningar såsom säkerhetsgranskning av processer, rutiner eller organisation, samt utbildnings, ha ...
Erlid Construction Managers AB
Org.nr: 556678-1125
Bolaget skall bedriva projekt inom byggbranschen samt konsultverksamhet inom samma område samt bedriva förvaltning och förädling av fastigheter, bedriva handel med värdepapper, catering och eventmanagement samt idka därm ...
ERYX AB
Org.nr: 556581-5122
Bolaget skall utföra konsult uppdrag inom ekonomi och teknik. Bolaget skall ta fram texter och illustrera för fack och skön litteratur.
Escamel AB
Org.nr: 556863-9735
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom telekombranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta och äga fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
escandi AB
Org.nr: 556770-6717
Bolaget ska bedriva inredningsarkitektverksamhet, inrednings- montage, handel med inredningsvaror och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed jämförlig verksamhet.
escandi project AB
Org.nr: 556926-6678
Bolaget skall bedriva projektledning och konsultationer vid lokalförändringsprocesser samt upphandling av varor och tjänster i samband härmed samt därmed förenlig verksamhet.
Eskil Olsson International AB
Org.nr: 556461-8139
Bolaget ska bedriva nationell och internationell konsult- verksamhet, inom branch bygg, vatten och avlopp (VA) samt närliggande områden som ingår i ett ekologiskt systemtänkande samt därmed förenlig verksamhet.
Eskilshög AB
Org.nr: 556861-0819
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och utföra ekonomiska konsultationer samt konsultationer inom management och internationellt, idka handel och förvaltning av värdepapper och finansiella instrument.
ESMA KONSULT HB
Org.nr: 916764-6182
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE REDOVISNING OCH DEKLARATIONER.
ESMAKON Invest & Consulting AB
Org.nr: 556943-4979
Bolaget skall bedriva butikshandel med skor, väskor, accessoarer. Restaurang, café, salladsbar, konsult inom restaurangbranschen.
Esscon AB
Org.nr: 556842-3965
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg, fastighet och psykoterapi. Utbildning och träning av hästar och ryttare, handel med fastigheter, hästar, finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
Estlanders Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556437-0723
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsbyrå, produkt- utveckling företrädesvis inom möbel- och båtbranschen samt inom konsumentvarubranschen, såsom husgeråd, hemförvaringsprodukter, trädgårdsredskap, trädgårdsutrus ...
Etienne Edberg Naturinformation & Foto AB
Org.nr: 556497-0035
Bolaget skall bedriva konsult-, fotografisk- och informations- verksamhet med tonvikt på natur och turism samt därmed förenlig verksamhet.
Euro Chile AB
Org.nr: 556698-3887
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, agentur-försäljning inom vin-och träindustri samt härmed jämförlig verksamhet.
Euroflame Migranet AB
Org.nr: 556466-2889
Aktieolaget ska bedriva försäljning, service och tjänster inom affärsområdena projektering av informationssystem och hela energianläggningar, handel med elektronik, instrument, komponenter och handelsvaror, konsulting in ...