Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBet Hedwig Medieproduktion

"Företaget kommer att bedriva medieproduktion. I första hand texter, bilder och hemsidor på uppdrag. Utom kundintäkter kommer det även finnas intäkter från annonsförsäljning på de egna hemsidorna."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Datakonsult - Konsult - Medieproduktion
Org.nr: 969728-8216
Företagsform: Handelsbolag