Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Malmö

Erik Noresson AB
Org.nr: 556943-4615
Bolagets verksamhet skall omfatta strategi och konceptutveckling, digital kommunikation, interaktion och digital design. Reklam, pr, mediebyrå och annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Företagsfakta Leif Ljungdal KB
Org.nr: 969696-4551
Handel med aktier och andelar samt annonsförsäljning inom reklam- branschen.
Generator Magasin & Vision AB
Org.nr: 556547-2213
Bolaget skall driva tidningsproduktion, annonsförsäljning, PR- och informationsverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
GRFF Publishing AB
Org.nr: 559023-3770
Bolaget ska distribuera periodiska tidskrifter, kundtidningar, bedriva digital och analog marknadsföring, annonsförsäljning, agera mediabyrå och därmed förenlig verksamhet.
HBet Hedwig Medieproduktion
Org.nr: 969728-8216
Företaget kommer att bedriva medieproduktion. I första hand texter, bilder och hemsidor på uppdrag. Utom kundintäkter kommer det även finnas intäkter från annonsförsäljning på de egna hemsidorna.
JMC Social AB
Org.nr: 559018-6002
Bolagets huvudsakliga sysselsättning är att tillhandahålla webbaserade tjänster, främst inom sociala nätverk. Bolaget skall via Internet bedriva förmedling av personlig kommunikation samt annonsförsäljning och därmed för ...
KARAKTÄR HB
Org.nr: 969709-0083
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, grafisk produktion, filmproduktion, textbearbetning, redaktionellt arbete, event marketing samt tidningsutgivning.
Kommunikation Support Malmö Ek. för.
Org.nr: 769620-7641
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva konsulttjänster inom reklam, PR och annonsförsäljning. Föreningen ska tillhandahålla flera marknadsportaler för rubrikannonser oc ...
Mad Men Media AB
Org.nr: 556908-1119
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Nordic Communication AB
Org.nr: 559008-7416
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning och konsultationer inom reklam, PR och marknadsföring, att bedriva reklam- och mediabyrå samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Maximal Media AB
Org.nr: 556824-2886
Bolaget ska bedriva verksamhet som betår av annonsförsäljning, marknadsföring, reklam och LED display samt därmed förenlig verksamhet.
May We Play AB
Org.nr: 556913-9925
Bolaget ska bedriva musikundervisning, förmedling av tjänster inom musikundervisning, annonsförsäljning, pedagogisk utbildning, lärar- och utbildningscertifiering, återförsäljning av musikinstrument, förlagsverksamhet oc ...
MrMadhawk AB
Org.nr: 556929-2401
Bolagets verksamhet skall omfatta informations- och nyhetsspridning via Internet, annonsförsäljning inom nämnda område, journalistuppdrag till media, konsultverksamhet inom administration, information, projekt- och byggl ...
Porticus Oresund AB
Org.nr: 556591-3463
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och handel inom motorbranschen, annonsförsäljning inom sport och fritidsbranschen, konsultverksamhet inom personal- utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Polisidrottsförlaget AB
Org.nr: 556189-4600
Bolaget skall bedriva trycksaks- och bokförlagsrörelse med huvudsaklig inriktning på utgivande av publikationer inom sport och idrott, härtill relaterad annonsförsäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
Sydsvenska Dagbladets FörsäljningsAB
Org.nr: 556335-2722
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning samt idka annan verksamhet inom medieområdet.
Utbildningsfakta Sverige AB
Org.nr: 556850-8997
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning, rådgivning och utveckling inom utbildningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Walles & Glantz AB
Org.nr: 559025-2093
Bolaget ska bedriva PR, event, projektledning, annonsförsäljning, marknadsföring, mässor och därmed förenlig verksamhet.
WENDELIN MEDIA AB
Org.nr: 559020-7147
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsäljning
Wonderleap & Eight Holding AB
Org.nr: 556790-0468
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom reklam, PR, mediebyrå, annonsförsäljning, strategi, innovation samt att idka därmed förenlig verksamhet.