Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daligria AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden, försäljning av, import av, produktion av, marknads- föring av, handel med och förädling av båtar, motorfordon, påbyggnader till motorfordon, vin, konst och konsthantverk, läromedel, kuriosaföremål, antikviteter, vapen, litteratur, fotoutrustning, jaktartiklar, djurfoder samt produkter för djurhållning, hantering och träning, tävling, hälso- och friskvårdsprodukter och därtill hörande tillbehör och reservdelar, träningsredskap för friskvårdsområdet, äga och bedriva handel med hästar, tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva modellagentur, bedriva handel med fast egendom och lös egendom inom fordons- industrin, data, IT och telekommunikation, design av konfektion och inredning till bostäder och kontor, media, musik, utbildning, bemanning, samt därtill att genom hel- och delägda företag: bedriva jordbruk och skogsbruk, penning- och obligationshandel, bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom media och tele- kommunikation, bedriva serviceverksamhet relaterad till kundvård och callcentertjänster samt anordna, utveckla och marknadsföra produkter och tjänster inom spel, lotteri och tävlingar samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ge service i företagsledning, finansiering, juridik, teknik, naturvetenskap och organisation inom och mellan företag samt köpa, sälja och förvalta värdepapper, att köpa in, utveckla, producera och marknadsföra TV-program och filmer, att bedriva förlagsverksamhet, att direkt eller genom dotterbolag bedriva mediaverksamhet såsom tidskrifts-, bokförlags-, TV- och film- rörelse, att bedriva produktion och utgivning av ljudin spel- ningar, film- och TV-inspelningar, DVD samt musikaliska verk, att utveckla och försälja andra varor inom media, att bedriva handel med produkter under eget varumärke såsom tävlings- och träningskonfektion, kläder, textil och konfektion, skor, bedriva handel med hästar, musikinstrument, audio och videoutrustning, att bedriva TV-, video- och filmproduktion, att bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet, att idka producerande musikverksamhet, konsultverksamhet inom finans, musikförlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet inom musik samt handels- rörelse inom media-, grammofon-, video-, musik- och nöjes- branschen, design och tillverkning inom textil och konfektion, handel med kläder och accessoarer, sömnad, layout, trycksaker, webbdesign, programmering och illustration, bedriva handel med fotoutrustning samt tillhörande detaljer, studiofotografering, tillhandahålla massmedia, företag och privatpersoner med nyhetsbilder och reportage inom, reklam, marknadsföring, journalistik, reportage, grafik, foto, samt webdesign och marknadsföring via internet. Återföräljare av fotografisk utrustning samt grafisk utrustning såsom bildbehandlingsredskap och datorer samt likaså bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556592-4890
Företagsform: Aktiebolag